Vilnis Purviņš

Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas galvenais ekonomists

Vilnis Purviņš 1981. gadā absolvējis Latvijas Universitātes Finanšu un tirdzniecības fakultāti finanšu un kredīta specialitātē un līdz 1991. gadam strādājis PSRS Valsts bankā.

Vilnis Purviņš sāka darbu Latvijas Bankā 1991. gadā, bija galvenais ekonomists Monetārās politikas pārvaldē, vēlāk – Makroekonomikas analīzes daļas vadītājs un vadītāja vietnieks.

Viļņa Purviņa darba pienākumos ietilpst plašs risināmo jautājumu loks, t.sk. līdzdalība nacionālās valūtas ieviešanā, banku un monetārās statistikas pilnveidošanā, makroekonomiskās analīzes darba izveidē un daudzveidošanā, Latvijas Bankas publikāciju gatavošanā. Pašlaik Viļņa Purviņa darbības galvenie jautājumi ir naudas piedāvājuma un banku sektora darbības analīze.

 

Autora darbi

Up