28.08.2019.

Būtiski auguši uzņēmumu noguldījumi

Būtiski auguši uzņēmumu noguldījumi
Foto: Shutterstock

Jūlijā būtiski auga iekšzemes uzņēmumu uzkrājumi banku kontos. Vienlaikus turpināja augt arī mājsaimniecību noguldījumi, tomēr to kāpums sezonālo vasaras tēriņu laikā bija neliels. Jāatzīmē, ka naudas uzkrājumu nebaltām dienām straujāka palielināšanās vērojama jau kopš pērnā gada nogales, tautsaimniecības izaugsmei palēninoties un augot nenoteiktībai par turpmāko attīstību, īpaši pasaules ekonomikas kontekstā. Iekšzemes kredītportfelis jūlijā palielinājās, nedaudz augot gan nefinanšu uzņēmumu, gan mājsaimniecību kredītportfelim.

Banku piesaistītie iekšzemes noguldījumi jūlijā pieauga par 3.0%, tostarp nefinanšu uzņēmumu noguldījumi par 8.0%, bet mājsaimniecību noguldījumi – par 0.1%. Lai gan noteicošo kāpuma daļu veidoja atlikumi norēķinu kontos, neierasti straujš bija termiņnoguldījumu kāpums, kas varētu būt saistīts arī ar augstākām nekā iepriekš uzņēmumu termiņnoguldījumu procentu likmēm. Latvijas devums eiro zonas kopējā naudas rādītājā M3 pieauga par 1.8%, augot gan eiro zonas rezidentu Latvijas monetārajās finanšu iestādēs veiktajiem noguldījumiem uz nakti, gan arī noguldījumiem ar noteikto termiņu līdz diviem gadiem un ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu (M3 gada kāpuma temps jūlijā veidoja 9.6%; noguldījumu – attiecīgi 9.9%, 14.3% un 2.4%).

Jūlijā, augot nefinanšu uzņēmumiem (par 0.1%), kā arī mājsaimniecībām (mājokļa par 0.1%, patēriņa par 0.7%) izsniegto kredītu atlikumam, iekšzemes kredītportfeļa gada pieauguma temps veidoja 2.2% (nefinanšu uzņēmumiem izsniegto kredītu gada pieaugums 3.6%, mājsaimniecībām izsniegto – 1.0%).

Izsniegto iekšzemes kredītu un piesaistīto noguldījumu gada pārmaiņas (%)

Izsniegto iekšzemes kredītu un piesaistīto noguldījumu gada pārmaiņas
Avots: Latvijas Banka

* Salīdzināšanas nolūkos izņemti vienreizējie efekti, kas saistīti ar strukturālajām pārmaiņām Latvijas banku sektorā.

Tautsaimniecības izaugsmes bremzēšanās un nenoteiktības periodā būtiskas pārmaiņas noguldījumu dinamikā nav gaidāmas. Kreditēšanā portfeļa kāpums būs lēns – lai gan eiro zonas banku kreditēšanas aptaujas jaunākie rezultāti liecina, ka bankas sagaida nelielu pieprasījuma kāpumu gan pēc kredītiem uzņēmumiem, gan arī mājokļa un patēriņa kredītiem mājsaimniecībām, vienlaikus attīstības perspektīva bankām liek domāt par kredītu standartu un procentu likmju paaugstināšanu.

APA: Purviņš, V. (2024, 20. apr.). Būtiski auguši uzņēmumu noguldījumi. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/4547
MLA: Purviņš, Vilnis. "Būtiski auguši uzņēmumu noguldījumi" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 20.04.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/4547>.

Līdzīgi raksti

Restricted HTML

Up