27.01.2017.

Naudas rādītāju izmaiņas decembrī - galvenokārt sezonālas

Naudas rādītāju izmaiņas decembrī - galvenokārt sezonālas
Foto: Shutterstock
Decembrī naudas rādītāju dinamiku raksturoja gada pēdējam mēnesim sezonāli raksturīgas pārmaiņas – gada laikā straujākais noguldījumu pieaugums un neliels kopējā kredītportfeļa samazinājums. Tomēr stabilās ekonomiskās vides ietekmē šo pārmaiņu amplitūda bija būtiski šaurāka nekā 2015. gada decembrī, un noguldījumu gada kāpuma temps salīdzinājumā ar novembri samazinājās, bet kredītu - pieauga.

Banku piesaistītie iekšzemes noguldījumi decembrī palielinājās par 3.0%, bet to gada kāpuma temps veidoja 7.7%. Nefinanšu uzņēmumu noguldījumi palielinājās par 6.0% (gada pieauguma temps 10.5%) un mājsaimniecību noguldījumi - par 3.1% (gada pieauguma temps 8.8%), savukārt apdrošināšanas sabiedrības un citu finanšu starpnieku sektora uzņēmumi noguldījumus bankās samazināja.

Latvijas devums eiro zonas kopējā naudas rādītājā M3 decembrī pieauga, palielinoties eiro zonas rezidentu Latvijas kredītiestādēs veiktajiem noguldījumiem uz nakti (par 1.2%) un noguldījumiem ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu (par 1.0%), bet samazinoties noguldījumiem ar noteikto termiņu līdz diviem gadiem (par 1.4%). Kopumā Latvijas devums eiro zonas M3 auga par 1.2% un par 6.9% pārsniedza iepriekšējā gada atbilstošā perioda līmeni.

Iekšzemes kredītu atlikums decembrī samazinājās par 0.2%, nefinanšu un finanšu uzņēmumiem izsniegtajiem aizdevumiem sarūkot par 0.1% un mājsaimniecībām izsniegtajiem – par 0.4%. Tā kā visām klientu grupām izsniegto kredītu samazinājums bija mazāks kā 2015. gada decembrī, iekšzemes kredītu gada pārmaiņu rādītāji turpināja uzlaboties - kopējais kredītu gada pieauguma temps sasniedza 3.0%, tostarp nefinanšu uzņēmumiem izsniegtajiem kredītiem gada skatījumā pieaugot par 1.6%, bet mājsaimniecībām izsniegtajiem kredītiem – samazinoties par 1.6%. No jauna izsniegto kredītu (neskaitot pārskatītos kredītus) apjoms decembrī par 33.6% (t.sk. mājsaimniecībām izsniegto – par 39.3%) pārsniedza iepriekšējā gada decembra rādītājus.

Atsevišķu naudas rādītāju gada pārmaiņas (%)

Monetārie rādītāji decembrī
Avots: Latvijas Banka

 

Decembris ierasti parādīja, ka sezonālais budžeta izdevumu lēciens gada pēdējā mēnesī (lai gan mērenāks kā gadu iepriekš), kā arī svētku periodam un gada noslēgumam raksturīgās aktivitātes veicinājušas būtisku naudas līdzekļu kāpumu gan uzņēmumu un mājsaimniecību norēķinu kontos, gan īstermiņa noguldījumos. Savukārt kredītportfeļa kopapjomu ietekmējusi gan sezonālā īstermiņa kredītu atmaksa gada nogalē, gan decembrim raksturīgā slikto kredītu norakstīšana lielākā apmērā nekā citos gada mēnešos. Tomēr, kā liecina gada kāpuma rādītāju uzlabošanās un no jauna izsniegto kredītu kāpums (tie auguši ne tikai salīdzinājumā ar iepriekšējā gada decembri, bet arī salīdzinājumā ar novembri), kreditēšanas atkopšanās turpināsies arī 2017. gadā.

APA: Purviņš, V. (2024, 02. mar.). Naudas rādītāju izmaiņas decembrī - galvenokārt sezonālas. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/2636
MLA: Purviņš, Vilnis. "Naudas rādītāju izmaiņas decembrī - galvenokārt sezonālas" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 02.03.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/2636>.

Līdzīgi raksti

Restricted HTML

Up