30.06.2015.

Palielinājies banku kredītportfelis

Maijā kreditēšanas attīstībā bija vērojama pozitīva dinamika – pirmo reizi pēdējo astoņu mēnešu laikā salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi palielinājās banku iekšzemes kredītportfelis. Savukārt Latvijas devums eiro zonas kopējā naudas piedāvājumā M3 maijā būtiski nemainījās, jo termiņnoguldījumu atlikuma samazinājumu gandrīz līdzsvaroja noguldījumu uz nakti atlikuma kāpums. Tomēr iekšzemes noguldījumu kopējais atlikums nedaudz samazinājies. 

Maijā banku piesaistīto iekšzemes noguldījumu kopējais atlikums samazinājās par 0.4% (gada pieauguma temps – 7.2%). Mājsaimniecību noguldījumu atlikums mēneša laikā saruka par 0.2% un pārsniedza 2014. gada atbilstošā mēneša līmeni par 10.0%. Savukārt nefinanšu sabiedrību noguldījumu atlikums maijā saruka par 1.1% (gada pieauguma temps – 4.6%).

Pievēršoties Latvijas devuma eiro zonas kopējā naudas rādītājā M3 pārmaiņām, eiro zonas rezidentu noguldījumu uz nakti atlikums Latvijas kredītiestādēs maijā palielinājās par 0.7%, savukārt noguldījumu ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem atlikums saruka par 4.8% un noguldījumu ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu atlikums – par 1.2%. Lai gan arī skaidrā nauda apgrozībā maijā samazinājās, kopējā Latvijas ietekme uz eiro zonas naudas piedāvājumu būtiski nemainījās un Latvijas devums M3 par 8.8% pārsniedza iepriekšējā gada atbilstošā perioda līmeni.

Banku iekšzemes kredītportfelis maijā palielinājās par 0.5%, t.sk. nefinanšu sabiedrībām izsniegto kredītu atlikums pieauga par 0.7% un finanšu iestādēm izsniegto kredītu atlikums – par 4.7%. Lai gan par 0.9% palielinājās arī patēriņa kredīts mājsaimniecībām, kopējais mājsaimniecību kredītportfelis mājokļa iegādei izsniegto kredītu atlikuma pārmaiņu dēļ maijā saruka par 0.2%. Iekšzemes kredītu atlikuma gada samazinājuma temps uzlabojās līdz 3.7% (nefinanšu sabiedrībām izsniegto kredītu atlikums gada laikā saruka par 4.8% un mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums – par 4.9%).

Atsevišķu naudas rādītāju gada pārmaiņas (%)

Atsevišķu naudas rādītāju gada pārmaiņas

Avots: Latvijas Banka

Nelielais noguldījumu atlikuma sarukums maijā varētu būt saistīts ar tautsaimniecības izaugsmes palēnināšanos, tomēr gada skatījumā noguldījumu pieaugums saglabājas augsts un būtiskas noguldījumu dinamikas pārmaiņas nav gaidāmas arī turpmāk, mijoties mērenas izaugsmes un neliela sarukuma mēnešiem.

Lai gan maijā neturpinājās ierastais kopējā kredītportfeļa sarukums salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, pārliecību par to, ka samazinājuma tendence mainījusies, nesīs tikai turpmākā attīstība. Tomēr zināms pamats optimismam ir, jo maijā audzis gan nefinanšu sabiedrībām, gan finanšu iestādēm izsniegto kredītu atlikums, tāpat arī patēriņa kredīts mājsaimniecībām, bet mājsaimniecībām mājokļa iegādei izsniegto kredītu atlikuma sarukums palēninājies. Resursu pieejamība un zemais procentu likmju līmenis, t.sk. Eirosistēmas veikto monetārās politikas pasākumu ietekmē, kā arī uzņēmumu aizņemšanās potenciāls (pēc Latvijas Komercbanku asociācijas vērtējuma pašlaik aktīvi aizņemas tikai 20% uzņēmumu) varētu sekmēt kredītu pieprasījuma kāpumu. Tāpēc Latvijas kredītiestāžu kopējā kredītportfeļa sarukums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu turpinās palēnināties.

APA: Purviņš, V. (2024, 02. mar.). Palielinājies banku kredītportfelis. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/910
MLA: Purviņš, Vilnis. "Palielinājies banku kredītportfelis" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 02.03.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/910>.

Līdzīgi raksti

Restricted HTML

Up