18.02.2010.

Sezonālais pieklusums janvārī nemaina naudas daudzuma apgrozībā dinamiku

2010. gada janvārī vērojamais nelielais naudas daudzuma apgrozībā samazinājums - naudas rādītājs M3, kas raksturo kopējo skaidrās un bezskaidrās naudas apjomu ekonomikā, saruka par 1.1% - nemainīja naudas piedāvājuma gada pārmaiņu dinamiku. M3 gada pārmaiņu temps no -2.8% decembrī samazinājās līdz -2.3% janvārī. Beidzoties svētku sezonai, janvārī mēreni samazinājās skaidrās naudas pieprasījums (par 2.1%), kā arī saruka iekšzemes noguldījumi (par 1.4%), tomēr gan šie rādītāji, gan naudas daudzums apgrozībā kopumā saglabājās būtiski virs 2009. gada novembra līmeņa.

Saglabājoties stabilitātei iekšzemes finanšu tirgū, pavisam neliels (tikai par 0.8%) bija latu noguldījumu sarukums, bet eiro noguldījumi kritās par 2.1%. Līdzīgā mērā samazinājās gan mājsaimniecību, gan uzņēmumu noguldījumi, bet neliels kāpums turpinājās banku piesaistīto nerezidentu noguldījumu segmentā. Iekšzemes noguldījumu gada pieauguma temps turpināja pieaugt un janvāra beigās bankas bija piesaistījušas par 104 milj. latu vairāk uzņēmumu un mājsaimniecību līdzekļu nekā pirms gada.

Banku attieksme pret kreditēšanu kredītportfeļa kvalitātes krituma apstākļos saglabājās piesardzīga, arī iekšzemes pieprasījums bija zems un privātajam sektoram izsniegto kredītu kritums janvārī turpinājās (-0.5%), tomēr sarukums bija zemākais pēdējo četru mēnešu laikā. Kreditēšanas jomā iezīmīgākais bija industriālo kredītu portfeļa pieaugums par 0.6% (augstākais kopš 2008. gada nogales), liecinot par uzņēmējdarbības attīstības potenciāla vērtējumu.

Sezonālais naudas piedāvājuma samazinājums nebūtu vērtējams kā atkāpšanās no finanšu sektora stabilizācijas tendencēm, par ko liecina vairuma rādītāju gada pārmaiņu tempa pozitīvā dinamika. Turpmākajos mēnešos, valstī ieplūstot ārvalstu finanšu resursiem, turpinoties eksporta izaugsmei un saglabājoties stabilitātei finanšu tirgos, gaidāma naudas piedāvājuma kāpuma turpināšanās arī absolūtajā izteiksmē. Eksporta kāpums varētu stimulēt arī kreditēšanas aktivitāti, uz ko norāda jau minētais industriālo kredītu atlikuma pieaugums janvārī.

APA: Purviņš, V. (2024, 30. may.). Sezonālais pieklusums janvārī nemaina naudas daudzuma apgrozībā dinamiku. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/1437
MLA: Purviņš, Vilnis. "Sezonālais pieklusums janvārī nemaina naudas daudzuma apgrozībā dinamiku" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 30.05.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/1437>.

Līdzīgi raksti

Restricted HTML

Up