01.11.2009.

Fiksēta valūtas kursa režīma priekšrocības vispārējā līdzsvara stāvokļa apstākļos

4/2009

Kopsavilkums:
Pētījumā novērtēts mazas atvērtas tautsaimniecības DSGE modelis Latvijai atbilstoši T. A. Labika (T. A. Lubik) un F. Šorfheides (F. Schorfheide) pētījumam (9), izmantojot Beijesa (Bayes) pieeju. Strukturālo parametru novērtējumi ir ticamības robežās. Simulāciju rezultāti rāda, ka, nosakot inflācijas mērķi, inflācija ir daudz nepastāvīgāka nekā valūtas kursa piesaistes gadījumā Latvijā. Papildus stabilizējot produkcijas izlaides novirzes, inflācijas svārstības samazinās, tomēr tās ir spēcīgākas nekā īstenotā fiksēta valūtas kursa ar ±1% svārstību koridoru apstākļos. Tāpēc modeļa rezultāti apstiprina esošā valūtas kursa politikas pareizību.

Atslēgvārdi: DSGE, maza atvērta tautsaimniecība, valūtas kursa politika, Beijesa pieeja

JEL klasifikācija: C11, C3, C51, D58, E58, F41

APA: Vītola, K., Ajevskis, V. (2023, 04. dec.). Fiksēta valūtas kursa režīma priekšrocības vispārējā līdzsvara stāvokļa apstākļos. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/717
MLA: Vītola, Kristīne. Ajevskis, Viktors. "Fiksēta valūtas kursa režīma priekšrocības vispārējā līdzsvara stāvokļa apstākļos" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 04.12.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/717>.
Up