11.04.2019.

Finanšu tirgus reakcija uz 2019. gada 10. aprīļa ECB Padomes lēmumiem

Finanšu tirgus reakcija uz ECB Padomes lēmumiem
Foto: Shutterstock

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome 10. aprīļa sanāksmē galvenās procentu likmes saglabāja nemainīgas. Tāpat tika norādīts, ka tās saglabāsies tagadējā līmenī vismaz līdz 2019. gada beigām un jebkurā gadījumā tik ilgi, cik būs nepieciešams, lai vidējā termiņā nodrošinātu ilgtspējīgu inflācijas atgriešanos līmenī, kas zemāks par 2%, bet tuvu tam.

Attiecībā uz nestandarta monetārās politikas pasākumiem ECB paredz arī turpmāk pilnībā atkārtoti ieguldīt aktīvu iegādes programmas ietvaros iegādāto vērtspapīru, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, pamatsummas maksājumus ilgāku laiku pēc tam, kad būs sākusi paaugstināt galvenās procentu likmes, un jebkurā gadījumā tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai uzturētu labvēlīgus likviditātes apstākļus un būtisku stimulējošās monetārās politikas pasākumu apjomu.

Ar pilnu ECB Padomes lēmumu un preses konferences laikā teikto iespējams iepazīties šeit.

ECB Padomes lēmumu paziņošana neatstāja ietekmi uz finanšu tirgiem, savukārt ECB prezidenta Mario Dragi teiktais preses konferences laikā tika vērtēts kā mīkstinošs (dovish) signāls, kas arī atspoguļojās finanšu tirgos. 

Tirgus dalībnieku skatījumā Dragi bija ļoti piesardzīga runa, kas atstāja atvērtas iespējas nepieciešamības gadījumā veikt papildu ekonomisko aktivitāti veicinošus pasākumus. 

Dienas pirmajā pusē eiro kurss pret ASV dolāru mazliet nostiprinājās, savukārt pēc ECB Padomes lēmumu publiskošanas plkst. 14.45 pēc Latvijas laika eiro saglabājās nemainīgs, tomēr vēlāk, preses konferences laikā, eiro strauji pavājinājās pret ASV dolāru. ECB prezidents preses konferences laikā deva mīkstinošus signālus tirgum, norādot, ka jaunākā informācija, kas pieejama kopš pēdējās Padomes sēdes, liecina, ka lēnāks izaugsmes temps turpinās arī šajā gadā, vienlaikus norādot, ka ECB Padome ir gatava pielāgot visus tās rīcībā esošos instrumentus atbilstoši turpmākai ekonomikas attīstībai. Turklāt, papildus atbildot uz žurnālistu jautājumiem, Dragi norādīja, ka īstermiņā inflācija var pārsniegt vidēja termiņa ECB inflācijas mērķi, kas ir tuvu, bet zem 2%.

Akciju cenu indekss EuroStoxx 50 trešdienu sāka ar kāpumu, īsi pēc ECB Padomes lēmuma publiskošanas tas mazliet samazinājās, savukārt preses konferences laikā indeksa vērtība palielinājās, bet pēc preses konferences tas atkal atgriezās iepriekšējā līmenī. Akciju indeksa kāpums preses konferences laikā skaidrojams ar ECB atzīšanu, ka ekonomika turpina attīstīties lēnāk un līdz ar to mīkstinoša monetārā politika saglabāsies ilgāk. Esošā monetārā politika ļauj uzņēmumiem iegūt lētākus finanšu resursus, kas ir pozitīvs faktors uzņēmumu akciju vērtībai.

EuroStoxx Banks indekss dienas pirmajā pusē svārstījās maz, savukārt pēc ECB Padomes lēmuma publiskošanas nedaudz samazinājās. Preses konferences laikā banku indekss mazliet nosvārstījās, tomēr turpinājumā sekoja kritums. Banku indeksa vājāki rezultāti saistīti ar to, ka zemākas procentu likmes ilgāk ir banku pelnītspēju mazinošs faktors. Preses konferencē jautāts par iespējamo šī efekta mazināšanu,  Dragi norādīja, ka pagaidām ECB pēta šo jautājumu, tomēr tūlītēja rīcība nav nepieciešama. Arī jaunās aizdevumu programmas TLTRO-III detalizēto nosacījumu trūkums rada zināmu nenoteiktību, kas neveicina investoru vēlmi iegādāties banku akcijas. 

Obligāciju tirgos bija vērojams ienesīgumu samazinājums gan perifērijas, gan pārējās eiro zonas valstīs, izņemot Itāliju, kur likmes nosvārstījās un palika iepriekšējā līmenī. Ienesīgumu samazinājums skaidrojams ar Dragi teikto, ka eiro zonas ekonomikā turpinās izaugsmes tempa samazinājums un līdz ar to ECB ir gatava pielāgot tās rīcībā esošos instrumentus atbilstoši ekonomikas izaugsmei. Saglabājoties vājākai ekonomikas izaugsmes perspektīvai un attālinoties monetārās politikas normalizācijai, tiek sagaidīts, ka procentu likmes ilgāk atradīsies zemākā līmenī. Šādos apstākļos  investori izvēlas daļu sava kapitāla pārvietot uz drošākiem aktīviem, kas ir valstu valdību obligācijas, un līdz ar to veidojas lejupvērsts spiediens uz ienesīgumiem. 

Nākamā ECB Padomes monetārās politikas sēde notiks 6. jūnijā.

EUR/USD

Euribor 3m nākotnes līgums

Eurostoxx 50 akciju indekss

Eurostoxx banks akciju indekss

Vācijas valdības 10 gadu obligāciju peļņas likmes (%)

Francijas valdības 10 gadu obligāciju peļņas likmes (%)

Spānijas valdības 10 gadu obligāciju peļņas likmes (%)

Itālijas valdības 10 gadu obligāciju peļņas likmes (%)

APA: Krongorns, E. (2023, 28. nov.). Finanšu tirgus reakcija uz 2019. gada 10. aprīļa ECB Padomes lēmumiem. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/4452
MLA: Krongorns, Erlands. "Finanšu tirgus reakcija uz 2019. gada 10. aprīļa ECB Padomes lēmumiem" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 28.11.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/4452>.

Līdzīgi raksti

Restricted HTML

Up