25.10.2019.

Finanšu tirgus reakcija uz 2019. gada 24. oktobra ECB Padomes lēmumiem

Finanšu tirgus reakcija uz ECB Padomes lēmumiem
Foto: Shutterstock

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome 24. oktobra sanāksmē lēma procentu likmes saglabāt nemainīgas. Attiecīgi galvenā refinansēšanas procentu likme, aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme un noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme ir 0.00, 0.25 un -0.50 procenti. Tāpat arī nākotnes perspektīvas netika mainītas, un likmes šajā līmenī vai zemākā saglabāsies līdz brīdim, kad būs vērojama noturīga inflācijas perspektīvas virzība uz līmeni, kas ir tuvu, bet zem diviem procentiem.

Attiecībā uz nestandarta monetārās politikas instrumentiem tika vēlreiz apstiprināts septembra sēdē nolemtais, ka ar 1. novembri tiks atsāktas neto iegādes aktīvu iegādes programmā ar mēneša apjomu 20 mljrd. eiro. Savukārt programmas paredzētais ilgums saglabāts atvērts un paredzams, ka tā tiks pārtraukta neilgi pirms tiks sākta procentu likmju paaugstināšana. 

ECB prezidents Mario Dragi preses konferencē teica, ka kopš septembra sākumā notikušās Padomes sanāksmes saņemtie dati apstiprina ECB iepriekšējo novērtējumu par ilgstošu eiro zonas izaugsmes dinamikas pavājināšanos, būtisku lejupvērstu risku saglabāšanos un ierobežotu inflācijas spiedienu. Savukārt kā galveno iemeslu ekonomikas vājākai izaugsmei Dragi minēja starptautiskās tirdzniecības vājo dinamiku ilgstošas globālās nenoteiktības vidē, kas turpina nelabvēlīgi ietekmēt eiro zonas apstrādes rūpniecību un samazina ieguldījumu pieaugumu.

Ar pilnu Padomes lēmumu var iepazīties šeit, savukārt preses konferencē teikto – šeit.

ECB Padomes lēmumu publiskošanai nebija būtiska ietekme uz finanšu tirgiem, savukārt preses konferences laikā tika novērotas nelielas svārstības.

Eiro nosvārstījās pret ASV dolāru dienas pirmajā pusē, kad iznāca provizoriskie iepirkumu vadītāju indeksi Vācijā un Francijā, kas norādīja uz izaugsmes perspektīvu atšķirību palielināšanos abu valstu starpā, – Francijas dati bija labāki, nekā gaidīts, bet Vācijas dati – sliktāki, nekā gaidīts. Dienas turpinājumā pēc ECB Padomes lēmuma publiskošanas būtiskas izmaiņas eiro un dolāra attiecībā nebija vērojamas, savukārt preses konferences laikā eiro jau otro reizi dienas laikā mēģināja nostiprināties, tomēr arī šoreiz tas bija  īslaicīgi un tiek saistīts ar publiskotajiem ekonomikas datiem, kuri ASV iznāca vājāki, nekā gaidīts. Galu galā dienas beigās eiro vērtība pret ASV dolāru bija zemāka nekā dienas pirmajā pusē.

Akciju tirgū EuroStoxx 50 indekss būtiski nemainījās pēc ECB Padomes lēmuma publiskošanas un preses konferences laikā turpināja svārstīties jau iepriekš, dienas pirmajā pusē iezīmēta koridora ietvaros. Savukārt Banku akciju indekss dienas beigās bija mazliet zemāks nekā tirgus atvēršanās brīdī. 

Līdzīgi kā valūtu un akciju tirgos arī parāda vērtspapīru tirgū nebija būtiskas ECB Padomes lēmuma ietekmes, tomēr Dragi preses konferences laikā obligāciju ienesīgumi nedaudz nosvārstījās un dienas beigās bija zemākos līmeņos nekā dienas pirmajā pusē. 

Nākamā ECB Padomes monetārās politikas sēde notiks 12. decembrī.

EUR/USD

Euribor 3m nākotnes līgums

Eurostoxx 50 akciju indekss

Eurostoxx banks akciju indekss

Vācijas valdības 10 gadu obligāciju peļņas likmes (%)

Francijas valdības 10 gadu obligāciju peļņas likmes (%)

Spānijas valdības 10 gadu obligāciju peļņas likmes (%)

Itālijas valdības 10 gadu obligāciju peļņas likmes (%)

APA: Krongorns, E. (2022, 10. aug.). Finanšu tirgus reakcija uz 2019. gada 24. oktobra ECB Padomes lēmumiem. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/4637
MLA: Krongorns, Erlands. "Finanšu tirgus reakcija uz 2019. gada 24. oktobra ECB Padomes lēmumiem" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 10.08.2022. <https://www.makroekonomika.lv/node/4637>.

Līdzīgi raksti

Vai izmanto sociālā profila pasi:

Restricted HTML

Up