23.04.2021.

Finanšu tirgus reakcija uz 2021. gada 22. aprīļa ECB Padomes lēmumiem

ECB izkārtne
Foto: Shutterstock

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome 22. aprīļa sanāksmē lēma turpināt ļoti atbalstošu monetāro politiku. Izmaiņas monetārās politikas instrumentos netika veiktas, tomēr ECB norādīja, ka vērtspapīru iegādes Pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programmas ietvaros šajā ceturksnī turpinās būt būtiski augstākas nekā gada pirmajos mēnešos.

Pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programmas (PĀAIP) kopējais apjoms saglabājas 1850 mljrd. eiro, un programma turpināsies līdz 2022. gada marta beigām.

Attiecībā uz jau ierastāko aktīvu pirkšanas programmu (APP) – tika ziņots, ka neto aktīvu iegādes turpināsies kā iepriekš plānots - ik mēnesi 20 mljrd. eiro apjomā. Savukārt attiecībā uz procentu likmēm tika lemts, ka visas galvenās procentu likmes saglabājas nemainīgas.

Tāpat Padome turpinās nodrošināt augstu likviditātes apjomu arī ar refinansēšanas operāciju palīdzību. Īpaši trešais ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju kopums (TLTRO-III) bankām joprojām ir ļoti pievilcīgs finansējuma avots un veicina to aizdevumus uzņēmumiem un mājsaimniecībām.

Papildus ECB Padome ziņo, ka tā ir gatava nepieciešamības gadījumā atbilstoši pielāgot visus tās rīcībā esošos instrumentus, lai nodrošinātu, ka inflācija ilgtspējīgi virzās uz tās mērķi.

ECB prezidente Kristīne Lagarda preses konferencē norādīja, ka, lai gan globālā pieprasījuma atveseļošanās un vērienīgie fiskālās stimulēšanas pasākumi veicina globālo un eiro zonas ekonomikas aktivitāti, tuvākās nākotnes tautsaimniecības perspektīvu joprojām aizēno nenoteiktība saistībā ar pandēmijas atkārtotu uzliesmojumu un vakcinēšanas kampaņu īstenošanu.

ECB prezidente arī vairākkārt uzsvēra, ka pandēmijas periodā joprojām ir būtiski saglabāt labvēlīgus finansēšanas nosacījumus.

Savukārt ECB risku novērtējums, salīdzinot ar to, kāds tas bija martā, nav mainījies. ECB prezidente preses konferencē norādīja, ka, lai gan eiro zonas izaugsmes perspektīvu īstermiņā turpina apdraudēt lejupvērsti riski, vidējā termiņā riski turpina būt līdzsvarotāki.

Ar pilnu Padomes lēmumu var iepazīties šeit, savukārt preses konferencē teikto – šeit.

Tā kā finanšu tirgus dalībnieki šajā sēdē būtiskas izmaiņas monetārajā politikā negaidīja, tad ECB Padomes lēmumi sakrita ar finanšu tirgus gaidām, kā rezultātā reakcija finanšu tirgos bija mērena. Spēcīgākās svārstības sekoja preses konferences jautājumu un atbilžu sesijas laikā, kur ECB prezidente, atbildot uz žurnālistu jautājumiem, sacīja, ka par PĀAIP pakāpenisku izbeigšanu aprīļa sēdē netika diskutēts.

Eiro kurss pret ASV dolāru dienas pirmajā pusē mazliet nosvārstījās. Pēc ECB Padomes ziņojuma tas būtiski nemainījās, savukārt preses konferences beigu daļā sāka pavājināties. Tas  saistāms gan ar nenotikušo diskusiju Padomes sanāksmē par PĀAIP pakāpenisku izbeigšanu, gan pozitīvo vērtējumu par negatīvo procentu likmju devumu eiro zonas ekonomikai, kā arī ar norādēm uz to, ka ECB uzmanīgi seko līdzi valūtas kursam un tā ietekmei uz inflāciju.

Eiro zonas akciju tirgu raksturojošais EuroStoxx 50 akciju indekss ECB Padomes lēmumu ietekmē būtiski nemainījās, tomēr dienas beigās atradās augtākā līmenī nekā dienas sākumā. Vienlaikus eiro zonas banku akciju raksturojošais indekss EuroStoxx banks ECB preses konferences laikā mazliet zaudēja savu vērtību, kā rezultātā dienas beigās bija vienā līmenī ar dienas sākumu. Kā jau ierasts, banku akcijas parasti negatīvi reaģē uz ziņām, kurās tiek norādīts par negatīvo procentu likmju efektivitāti.

Tikmēr eiro zonas parāda vērtspapīru tirgū dienas pirmajā pusē bija novērojams ienesīgumu kāpums gan Vācijas un Francijas parāda vērtspapīriem jeb tā saucamajām etalona likmēm, gan perifērijas valstu - Itālijas un Spānijas - parāda vērtspapīriem. Pēc ECB Padomes lēmumu publiskošanas iepriekš uzņemtais kurss nemainījās, tomēr preses konferences beigu daļā, kad tapa zināms, ka aprīļa monetārās politikas sēdes laikā netika diskutēts par pakāpenisku PĀAIP izbeigšanu, ienesīgumi strauji samazinājās, atgriežoties dienas sākum līmenī.

Nākamā ECB Padomes monetārās politikas sēde notiks 10. jūnijā. Jau šobrīd ir skaidrs, ka no tās finanšu tirgus dalībnieki gaidīs vairāk informācijas par tālāko PĀAIP darbību.

finanšu tirgus reakcija

finanšu tirgus reakcija

finanšu tirgus reakcija

finanšu tirgus reakcija

finanšu tirgus reakcija

finanšu tirgus reakcija

 

finanšu tirgus reakcija

finanšu tirgus reakcija

APA: Krongorns, E. (2023, 29. nov.). Finanšu tirgus reakcija uz 2021. gada 22. aprīļa ECB Padomes lēmumiem. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/5194
MLA: Krongorns, Erlands. "Finanšu tirgus reakcija uz 2021. gada 22. aprīļa ECB Padomes lēmumiem" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 29.11.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/5194>.

Restricted HTML

Up