02.09.2014.

Kas virza tirgus daļu pārmaiņas? Cenu un necenu faktoru salīdzinājums

Kas virza tirgus daļu pārmaiņas

3/2014

Kopsavilkums: Šajā pētījumā piedāvāta teorētiskā bāze eksporta tirgus daļu pieauguma un sarukuma iemeslu skaidrošanai, ņemot vērā gan cenu, gan necenu noteicējfaktorus. Autori vispirms pievēršas pieprasījuma modelim atbilstoši P. S. Armingtona (P. S. Armington) (4) pieejai un mazina vairākus ierobežojošus pieņēmumus, lai izvērtētu nenovērojamu patērētāju gaumes un preču kvalitātes pārmaiņu devumu, ņemot vērā aizvietojamības elastības atšķirības preču tirgos. Izmantojot ļoti detalizētus Comtrade datubāzē pieejamos tirdzniecības datus, pētījuma autoru veiktā empīriskā pasaules lielāko eksportētājvalstu (G7 un BRIC valstu) analīze atklāj necenu faktoru noteicošo lomu BRIC valstu konkurences pieauguma un vienlaikus notiekošā G7 valstu tirgus daļas sarukuma pasaules eksportā skaidrošanai.

Atslēgvārdi: eksporta tirgus daļu sadalījums, necenu konkurētspēja, reālais efektīvais kurss

JEL kodi: C43, F12, F14, L15

APA: Wörz, J., Beņkovskis, K. (2023, 04. dec.). Kas virza tirgus daļu pārmaiņas? Cenu un necenu faktoru salīdzinājums. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/700
MLA: Wörz, Julia. Beņkovskis, Konstantīns. "Kas virza tirgus daļu pārmaiņas? Cenu un necenu faktoru salīdzinājums" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 04.12.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/700>.
Up