17.04.2010.

LATCOIN: Latvijas ekonomiskās izaugsmes vidēja termiņa un ilgtermiņa tendenču reālā laika prognozēšana

1/2010

Kopsavilkums
Šajā pētījumā izstrādāta Latvijas tautsaimniecības pašreizējās situācijas novērtēšanas metode. Novērtējuma objekts ir reālā IKP vidēja termiņa un ilgtermiņa pieauguma temps, bet ne pats faktiskais IKP, un tas palīdz nodalīt dažādus vienreizējus efektus un ļauj koncentrēties uz vidēja termiņa un ilgtermiņa tendencēm. Izvēlēto rādītāju LATCOIN var uzskatīt par EUROCOIN adaptāciju Latvijas situācijai ar atsevišķām metodoloģijas pārmaiņām. LATCOIN ir Latvijas reālā IKP vidēja termiņa un ilgtermiņa izaugsmes mēneša novērtējums, ko aprēķina katra nākamā mēneša devītajā darbadienā. Izmantojot lielu makroekonomisko mainīgo kopu, konstruēti vairāki izlīdzināti, tautsaimniecību raksturojoši nenovērojami faktori. Tālāk šie faktori izmantoti LATCOIN novērtējumā.
Atslēgvārdi: Latvijas reālais IKP, joslu filtrs, sakritības rādītājs, vispārināti galvenie komponenti, reālā laika sniegums, pagrieziena punkti

JEL klasifikācija: C22, C50, E32

Pētījums publicēts: LATCOIN: determining medium to long-run tendencies of economic growth in Latvia in real time. Baltic Journal of Economics, vol.10, No.2, Autumn 2010, pp.27-48

APA: Beņkovskis, K. (2023, 04. dec.). LATCOIN: Latvijas ekonomiskās izaugsmes vidēja termiņa un ilgtermiņa tendenču reālā laika prognozēšana. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/716
MLA: Beņkovskis, Konstantīns. "LATCOIN: Latvijas ekonomiskās izaugsmes vidēja termiņa un ilgtermiņa tendenču reālā laika prognozēšana" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 04.12.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/716>.
Up