24.11.2009.

Naudas daudzums tautsaimniecībā gandrīz nemainīgs

Oktobrī vērojamais naudas piedāvājuma kritums bija mazākais pēdējo sešu mēnešu laikā, atspoguļojot straujās tautsaimniecības lejupslīdes mazināšanos un makroekonomiskās situācijas pakāpenisku stabilizēšanos. Plašā nauda M3, kas raksturo kopējo skaidrās un bezskaidrās naudas apjomu ekonomikā, samazinājās tikai par 0.3%. Joprojām mēreni sarūkot skaidrās naudas pieprasījumam, oktobrī bija vērojams pat neliels iekšzemes noguldījumu kāpums (par 0.1%). Savukārt privātajam sektoram izsniegto kredītu kritums (par 0.6%) turpināja raksturot zemo iekšzemes pieprasījumu un neskaidro investīciju un uzņēmējdarbības gaisotni valstī.

Pozitīva ietekme uz naudas piedāvājumu bija iekšzemes noguldījumu kāpumam, augot eiro un nedaudz samazinoties latu noguldījumiem. Iedzīvotāju uzkrājumu samazināšanos ienākumu krituma un bezdarba kāpuma apstākļos raksturoja noguldījumu sarukums mājsaimniecību sektorā (par 1.2%), bet uzņēmumu noguldījumi mēneša laikā pieauga par 1.8%.

Aizdevumu plūsma privātajam sektoram turpināja sarukt. Banku kredītpolitika joprojām bija ļoti piesardzīga, arī kredītu pieprasījums no iedzīvotājiem un uzņēmumiem saglabājās zems. Pozitīvi vērtējama banku izsniegto industriālo kredītu portfeļa stabilitāte un to pieaugums gan mēneša, gan gada skatījumā. Kredītu pieprasījumu varētu veicināt procentu likmju sarukums aizdevumiem kā latos, tā eiro, kas jau bija vērojams oktobrī - īpaši uzņēmumiem izsniegtajiem kredītiem.

Galveno monetāro rādītāju gada pārmaiņu temps jau otro mēnesi izteikti uzlabojies plašajai naudai M3 un noguldījumiem, savukārt kredītiem gada pārmaiņu dinamika varētu sākt uzlaboties jau šā gada pēdējos mēnešos.

Naudas piedāvājuma attīstību nākamo mēnešu laikā noteiks iedzīvotāju uzkrājumu samazināšanās, sezonāli palielinoties patēriņam (īpaši svētku sezonā gadu mijā) un līdz ar to palielinot uzņēmumu rīcībā esošos naudas resursus. Gada pēdējos mēnešos iespējams arī augstāks skaidrās naudas pieprasījums. Savukārt kreditēšanas aktivitāti, īpaši uzņēmējdarbībai izsniegto kredītu jomā veicinās stabilizēšanās globālajos finanšu tirgos kopā ar skaidrāku Latvijas budžeta un reformu gaitu.

APA: Purviņš, V. (2023, 04. oct.). Naudas daudzums tautsaimniecībā gandrīz nemainīgs. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/1468
MLA: Purviņš, Vilnis. "Naudas daudzums tautsaimniecībā gandrīz nemainīgs" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 04.10.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/1468>.
Vai izmanto sociālā profila pasi:

Restricted HTML

Up