18.09.2006.

Ražošanas progresa un cilvēkkapitāla nozīme Latvijas tautsaimniecības izaugsmes nodrošināšanā

  • Aleksejs Meļihovs
    Aleksejs Meļihovs
    Latvijas Bankas ekonomists
  • Gundars Dāvidsons
    Gundars Dāvidsons
    Latvijas Bankas ekonomists

3/2006

Kopsavilkums
Šā pētījuma mērķis ir novērtēt ražošanas progresa un cilvēkkapitāla nozīmi Latvijas tautsaimniecības izaugsmes nodrošināšanā, kā arī Latvijas ilgtermiņa izaugsmes tempa noteikšana. Pētījuma autori mēģināja konstruēt ražošanas funkciju, izmantojot nelineāro modelēšanu. Lai uzlabotu Latvijas ražošanas funkcijas modeli, pētījuma autori mēģināja to paplašināt ar cilvēkkapitāla aproksimāciju.

Atslēgvārdi: ražošanas funkcija, nelineārā modelēšana, cilvēkkapitāls, kopējais faktoru ražīgums

JEL klasifikācija: C32, E23, J24, O47

APA: Meļihovs, A., Dāvidsons, G. (2024, 19. jun.). Ražošanas progresa un cilvēkkapitāla nozīme Latvijas tautsaimniecības izaugsmes nodrošināšanā. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/730
MLA: Meļihovs, Aleksejs. Dāvidsons, Gundars. "Ražošanas progresa un cilvēkkapitāla nozīme Latvijas tautsaimniecības izaugsmes nodrošināšanā" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 19.06.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/730>.
Up