18.04.2006.

Procentu likmju termiņstruktūras faktoru modelis un riska prēmijas novērtēšana Latvijas naudas tirgū

1/2006

Kopsavilkums
Pētījuma mērķis ir Latvijas naudas tirgus procentu likmju termiņstruktūrā ietvertās riska prēmijas analīze. Ņemot vērā F. Dībolda, G. Rūdebuša un B. Arubas pieeju, pieņemts, ka Nelsona-Zīgeļa modeļa koeficienti nav novērojami, tāpēc pētījuma modelis analizēts, izmantojot Kalmana filtru. Riska prēmijas uzvedība iegūta dažādu termiņu un atšķirīgu prognozes horizontu procentu likmēm periodā no 2000. gada maija līdz 2005. gada jūlijam. Rezultāti liecina, ka riska prēmija bija nozīmīga pēc lieluma un periodā no 2000. gada līdz 2002. gadam tās svārstības bija būtiskas. Pēc 2002. gada riska prēmijas uzvedība stabilizējās, un pēc 2004. gada novērojama riska prēmijas samazināšanās tendence.

Atslēgvārdi: procentu likmju termiņstruktūra, riska prēmijas, Nelsona-Zīgeļa modelis, Kalmana filtrs

JEL klasifikācija: C32, D84, E43, E47, G10

APA: Vītola, K., Ajevskis, V. (2023, 04. dec.). Procentu likmju termiņstruktūras faktoru modelis un riska prēmijas novērtēšana Latvijas naudas tirgū. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/732
MLA: Vītola, Kristīne. Ajevskis, Viktors. "Procentu likmju termiņstruktūras faktoru modelis un riska prēmijas novērtēšana Latvijas naudas tirgū" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 04.12.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/732>.
Up