17.01.2011.

Cenu veidošanās mehānisms Latvijā: PCI mikrodatu analīzes ekonometriskie rezultāti

1/2011

Kopsavilkums: Šajā pētījumā analizēti faktori, kas nosaka uzņēmumu lēmumus koriģēt cenas. Novērtējumā izmantoti dažādi paneļa logita modeļi, ar lielu eksogēnu mainīgo kopu skaidrojot cenu pārmaiņu novērojuma varbūtību. Modeļa rezultāti liecina, ka patēriņa cenu veidošanas mehānismu Latvijā nosaka ekonomiskā stāvokļa un laika nosacījumu kombinācija. No vienas puses, cenu pārmaiņu biežums atkarīgs no inflācijas, pieprasījuma apstākļiem un iepriekšējās cenu pārmaiņas lieluma. No otras puses, atklājās vairāki laika noteiktas cenu veidošanas elementi, piemēram, cenu pārmaiņas pēc fiksēta laika un spēcīga sezonāla ietekme. Arī cenu paaugstināšanas un pazemināšanas gadījumos cenu noteikšanas mehānismā atklājās vairākas būtiskas atšķirības. To, ka cenu pārmaiņu biežums Latvijā atkarīgs no inflācijas un pieprasījuma un piedāvājuma nosacījumiem, var uzskatīt par priekšnoteikumu straujākam cenu korekcijas procesam tautsaimniecības kropļojumu laikā. Ekonomiskās nelīdzsvarotības gadījumā stāvokļa noteikta cenu veidošanās maina cenu elastīgumu un nodrošina straujāku korekciju līdzsvara virzienā.

Atslēgvārdi: cenu veidošanas mehānisms, Latvijas patēriņa cenas, cenu pārmaiņu biežums, izpārdošana, laika noteikts cenu veidošanas mehānisms, stāvokļa noteikts cenu veidošanas mehānisms, paneļa logita modelis

JEL klasifikācija: C23, D40, E31

 

APA: Beņkovskis, K., Kalnbērziņa, K., Fadejeva, L. (2022, 16. aug.). Cenu veidošanās mehānisms Latvijā: PCI mikrodatu analīzes ekonometriskie rezultāti. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/713
MLA: Beņkovskis, Konstantīns. Kalnbērziņa, Krista. Fadejeva, Ludmila. "Cenu veidošanās mehānisms Latvijā: PCI mikrodatu analīzes ekonometriskie rezultāti" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 16.08.2022. <https://www.makroekonomika.lv/node/713>.
Up