Krista Kalnbērziņa

Monetārās politikas pārvaldes Monetārās politikas analīzes daļas galvenā ekonomiste

Krista Kalnbērziņa ieguvusi politiskās ekonomikas bakalaura un maģistra grādu Ženēvas Universitātē Šveicē. Viņa darbu Latvijas Bankā uzsāka 2006. gadā un bija ekonomiste Makroekonomikas analīzes daļā. 

Kristas Kalnbērziņas darbs Latvijas Bankā saistās ar monetāro politiku, eiro zonas makroekonomikas un finanšu rādītāju analīzi.

 

Autora darbi

Up