Krista Kalnbērziņa

Monetārās politikas pārvaldes Finanšu tirgus analīzes daļas galvenā ekonomiste

Krista Kalnbērziņa ieguvusi ekonomikas bakalaura un maģistra grādu Ženēvas Universitātē Šveicē. Viņa darbu Latvijas Bankā uzsāka 2006. gadā un bija ekonomiste Monetārās politikas pārvaldē. Pirms tam Krista Kalnbērziņa strādāja Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes Makroekonomiskās statistikas departamentā.

Sākotnēji Kristas Kalnbērziņas darba pienākumi Latvijas Bankā bija saistīti ar mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību finanšu situācijas analīzi, vēlāk ar cenu dinamikas analīzi un prognozēšanu. Pašlaik viņas pienākumos ietilpst Eirosistēmas monetārās politikas un eiro zonas valstu ekonomikas analīze, kā arī to tendenču ietekmes pētīšana uz Latviju.

 

Autora darbi

Up