Statusa ziņojums

Šobrīd nevar iesniegt zinātniski pētniecisko darbu. Lūdzu, sekojiet līdzi aktuālajai informācijai par studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursu makroekonomika.lv!
Up