03.07.2015.

Diskusijas materiāls: Dabiskā un cikliskā bezdarba Latvijā novērtējums ar Beveridža līknes modeli

Diskusijas materiāls: Dabiskā un cikliskā bezdarba Latvijā novērtējums ar Beveridža līknes modeli

Diskusijas materiāls 2/2015

Kopsavilikums: Politikas veidotāji un akadēmiskie pētnieki nesen iesaistījušies aktīvā diskusijā par to, vai bezdarbs Latvijā pašlaik ir strukturāls vai drīzāk ciklisks. Novērtējot dabisko un ciklisko bezdarba komponenti ar Beveridža līknes (Beveridge curve) modeli, autors šajā pētījumā izmanto G. Barlevi (G. Barlevy) (3) metodi. Pētījumā secināts, ka 2014. gada beigās bezdarbs Latvijā bija diezgan tuvu tā dabiskajam līmenim. Bezdarba nulles cikliskā komponente norāda, ka kopējo pieprasījumu veicinoša politika nav ieteicamā izvēle, jo tā nevar pazemināt bezdarba līmeni, neradot inflācijas spiedienu un nesamazinot konkurētspēju. Noderīgāka izvēle būtu paaugstināt bezdarba un vakanču atbilstības efektivitāti (turpmāk tekstā – atbilstības efektivitāte), tādējādi pazeminot pašlaik augsto dabiskā bezdarba līmeni (aptuveni 11%). Turklāt pētījumā arī secināts, ka zemākā atbilstības efektivitāte raksturīga strādniekiem (pretstatā vadītājiem un kvalificētiem darbiniekiem) un īpaši Latgales reģionā. Tas varētu liecināt par būtiskām strukturālām problēmām, nevis ekonomiskās attīstības cikla vāju sinhronizāciju starp profesiju grupām un valsts reģioniem.

Atslēgvārdi: bezdarbs, vakances, Beveridža līkne, cikliskais bezdarbs, dabiskais bezdarbs, strukturālais bezdarbs

JEL kodi: J63, J64, E24, E60

APA: Krasnopjorovs, O. (2024, 04. mar.). Diskusijas materiāls: Dabiskā un cikliskā bezdarba Latvijā novērtējums ar Beveridža līknes modeli. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/676
MLA: Krasnopjorovs, Oļegs. "Diskusijas materiāls: Dabiskā un cikliskā bezdarba Latvijā novērtējums ar Beveridža līknes modeli" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 04.03.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/676>.
Up