Oļegs Krasnopjorovs

Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas galvenais ekonomists

Oļegs Krasnopjorovs ieguvis ekonomikas doktora grādu ekonometrijas apakšnozarē Latvijas Universitātē. Pirms tam viņš Latvijas Universitātē ieguva ekonomikas maģistra grādu (matemātiskās ekonomikas apakšvirzienā) un bakalaura grādu (analītiskā ekonomika). Turklāt viņš absolvēja vairākus makroekonomikas un ekonometrijas studiju kursus Austrijā, Vācijā, Šveicē un Lielbritānijā.

Oļegs Krasnopjorovs ir vairāku jauno zinātnieku konkursu laureāts, vēlāk - Eiropas Centrālās Bankas darbgrupu un starptautisko konferenču dalībnieks. Viņam ir Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības ekonomikas nozarē, viņš ir Izglītības un Zinātnes Ministrijas nacionāla līmeņa pētījumu izglītībā stratēģiskās vadības padomes loceklis, kā arī Latvijas Universitātes Produktivitātes institūta (“LV PEAK”) direktora vietnieks. Vairāku Latvijas Bankas pētījumu un vairāk nekā 100 populārzinātnisko publikāciju autors. 

Oļega pētnieciskās intereses ietver darba tirgu, inflācijas prognozēšanu, produktivitāti, strukturālo reformu ietekmi uz ekonomisko izaugsmi un ienākumu konverģenci, izglītības kvalitātes analīzi. Viņš  piedalās Latvijas makroekonomikas prognožu izstrādē un sarunās ar starptautiskām institūcijām. 

Oļegs Krasnopjorovs arī aktīvi piedalās jauno ekonomistu sagatavošanā, vadot mācību prakses Latvijas Bankā, pasniedzot Latvijas Universitātē (Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē) un vadot diplomdarbus Rīgas Ekonomikas augstskolā. 

 

Autora darbi

Up