Oļegs Krasnopjorovs

Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas galvenais ekonomists

Oļegs Krasnopjorovs ieguvis ekonomikas doktora grādu ekonometrijas apakšnozarē Latvijas Universitātē. Pirms tam viņš Latvijas Universitātē ieguva ekonomikas maģistra grādu (matemātiskās ekonomikas apakšvirzienā) un bakalaura grādu (analītiskā ekonomika). Turklāt viņš absolvēja vairākus makroekonomikas un ekonometrijas studiju kursus Austrijā, Šveicē un Lielbritānijā. Oļegs Krasnopjorovs ir vairāku jauno zinātnieku konkursu laureāts un aktīvs starptautisko konferenču dalībnieks. 2013. gadā Latvijas Zinātnes padome piešķīra viņam eksperta tiesības ekonomikas nozarē. 

Desmit gadus ilgajā darba pieredzē Latvijas Bankā Oļegs Krasnopjorovs pierādījis sevi kā  izcils pētnieks un publicists. Lielu sabiedrības interesi izraisīja viņa viedoklis par augsta bezdarba cēloņiem un emigrācijas apjomu, kā arī par algas atbilstību darba ražīguma līmenim, Latvijas izglītības sistēmu un strukturālām reformām. Oļegs Krasnopjorovs piedalās Latvijas makroekonomikas prognožu izstrādē un sarunās ar starptautiskām institūcijām.

Oļegs Krasnopjorovs arī aktīvi piedalās jauno ekonomistu sagatavošanā, vadot mācību prakses Latvijas Bankā, pasniedzot Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē un vadot diplomdarbus Rīgas Ekonomikas augstskolā. 

 

Autora darbi

Up