18.10.2012.

Stabilitāte ar plus zīmi

Septembrī atsevišķi monetārie rādītāji samazinājās, tomēr to sarukums bija niecīgs un neiespaidoja situāciju ar naudas piedāvājumu kopumā. Vienlaikus turpināja augt skaidrās naudas pieprasījums, palielinājās iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem izsniegto kredītu atlikums un latu kredītu kopējais portfelis.

Iekšzemes kredītu atlikums kopumā nedaudz mazinājās, jo uzņēmumiem izsniegto kredītu kāpums atpalika no mājsaimniecību kredītportfeļa samazinājuma, tomēr kredītu gada pārmaiņu temps, no bāzes izslēdzot šogad licenci zaudējušo banku rādītājus, uzlabojās līdz mīnus 5.1%, tostarp nefinanšu uzņēmumu kreditēšanai augot jau sešus mēnešus pēc kārtas. To laikā nefinanšu uzņēmumiem izsniegto kredītu apjoms pieaudzis par 3%. Tas liecina, ka, pretēji vispārpieņemtam uzskatam, kreditēšana Latvijā nav apstājusies. Sekmīgiem projektiem nauda ir pieejama.

Naudas rādītājs M3, kas raksturo skaidrās un bezskaidrās naudas apjomu ekonomikā, septembrī samazinājās par 1.3%, lai gan iekšzemes noguldījumi uz nakti, noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu un skaidrās naudas apjoms apgrozībā nedaudz pieauga. Visai straujš (par 6.1%) bija termiņnoguldījumu sarukums, nosakot gan banku piesaistīto noguldījumu, gan arī kopējā naudas piedāvājuma samazināšanos. Liela loma šādā attīstībā bija ārkārtīgi zemajam noguldījumu procentu likmju līmenim, kas stimulēja naudas tērēšanu jeb uzglabāšanu skaidrās naudas veidā, nevis uzkrāšanu banku kontos.

Situācija iekšzemes finanšu tirgos saglabājas stabila, arī tautsaimniecības reālajā sektorā vērojama izaugsme, tomēr vērā ņemamu izaugsmes tendenču naudas rādītāju jomā, ja neskaita pastāvīgi augošo skaidrās naudas pieprasījumu, vidēja termiņa skatījumā praktiski nav. Gada pārmaiņu tempi plašajai naudai un noguldījumiem ir tuvi nullei, to līmenim absolūtos skaitļos būtiski nemainoties jau divus gadus. Arī kredītportfeļa gada sarukuma temps jau vairāk nekā divus gadus saglabājas aptuveni vienā līmenī. Tiesa, ārējai ekonomiskajai videi pārdzīvojot tik sarežģītus laikus, stabilitāte un rādītāju nepasliktināšanās iekšzemē noteikti vērtējama pozitīvi.

APA: Purviņš, V. (2024, 19. jun.). Stabilitāte ar plus zīmi. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/1132
MLA: Purviņš, Vilnis. "Stabilitāte ar plus zīmi" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 19.06.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/1132>.

Līdzīgi raksti

Restricted HTML

Up