20.02.2013.

Gada sākumā naudas piedāvājuma dinamiku uztur uzņēmumu sekmīgā darbība

Janvārī galvenais naudas piedāvājumu mazinošais faktors bija sezonāls skaidrās naudas pieprasījuma kritums, tomēr bremzējoša ietekme bija arī mājsaimniecību noguldījumu samazinājumam. Kopējā iekšzemes kredītportfeļa dinamikā janvārī atgriezās līdz pērnajam novembrim vērojamā tendence – neliels pieaugums uzņēmumu un mērens sarukums mājsaimniecību kreditēšanā. Tas kopumā noteica nelielu iekšzemes kredītu samazinājumu, tomēr vienlaikus līdz mīnus 10.4% uzlabojās kredītu gada sarukuma rādītājs.

Naudas rādītājs M3, kas raksturo skaidrās un bezskaidrās naudas apjomu ekonomikā, janvārī samazinājās par 0.3%, savukārt gada skatījumā pieauga par 3.7%. Turpināja augt iekšzemes noguldījumi uz nakti un noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu, bet samazinājās skaidrās naudas apjoms apgrozībā un termiņnoguldījumi. Skaidrās naudas izmantošanai mēneša laikā samazinoties par 4.3%, tās gada pieauguma temps bija vairs tikai 1.0%. Gada pieauguma krasā samazināšanās saistījās ar augsto bāzes līmeni – 2012. gada janvārī sezonālais skaidrās naudas pieprasījuma sarukums bija niecīgs sakarā ar tikko noslēgušos ažiotāžu šajā jomā.

Atsevišķu naudas rādītāju gada pārmaiņas (%)  

Naudas rādītāju gada pārmaiņas 

Avots: Latvijas Banka

Gada pirmajā mēnesī izteiktāka kļuva jau apmēram pusgada garumā iezīmējusies mājsaimniecību noguldījumu stagnācijas tendence, iepretī salīdzinoši straujam uzņēmumu noguldījumu kāpumam. Acīmredzot gada sākumā, pēc svētkiem sastopoties ar kraso apkures izmaksu kāpumu, iedzīvotāju tēriņi vairāk balstījās uz iepriekšējo uzkrājumu izmantošanu. Uz to daļu mājsaimniecību virzīja arī sezonālais bezdarba pieaugums janvārī. Tomēr uzņēmēju ienākumi turpināja augt, jo patērētāju noskaņojums iekšzemē bija optimistisks un arī ārējā tirgū pasliktinājuma tendences nebija vērojamas. Līdz ar to janvārī nefinanšu uzņēmumu noguldījumi pieauga par 1.9%, kamēr mājsaimniecību noguldījumi saruka par 1.4%. Izteikta starpība veidojās arī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada janvāra līmeni – uzņēmumu noguldījumi šajā laikā pieauguši par 12.1%, bet mājsaimniecību – vien par 1.7%.

Janvārī uzņēmumiem izsniegto kredītu atlikums pieauga par 0.1%, tostarp aizdevumi nebanku finanšu iestādēm par 5.7%, bet mājsaimniecību kredītportfelis samazinājās par 0.7%. Tieši uzņēmumu kredītportfeļa stabilitāte noteica to, ka uzņēmumu kreditēšanas gada pārmaiņu temps, no bāzes izslēdzot 2012. gadā licenci zaudējušo banku rādītājus, aizvien vairāk tuvojas nullei (janvārī mīnus 0.6%). Tāpat kā iepriekšējos mēnešos, janvārī turpināja augt gan latos izsniegto kredītu apjoms, gan to īpatsvars kredītu kopapjomā.  

Janvārī naudas piedāvājuma pārmaiņas atspoguļoja tautsaimniecības līdzsvarotību – lēnākam kāpumam decembrī sekoja minimāls sarukums janvārī, līdz ar to palielinot vairuma naudas rādītāju gada pieauguma tempus. Lai gan atsevišķu faktoru iespaidā mājsaimniecību noguldījumi varētu piedzīvot turpmāku samazinājumu, līdzekļu plūsmas gan no iekšzemes patēriņa, gan joprojām cerīgajām eksporta nozarēm turpinās virzīties uzņēmumu kontos. Tādējādi kopējais naudas piedāvājums tuvākajos mēnešos turpinās mēreni pieaugt. Savukārt pēc iespējamās Latvijas aicināšanas pievienoties eiro zonai papildu stimuls noguldījumu pieaugumam būs iespēja bezskaidro naudu pārvērst eiro vienkāršāk. Vērā ņemams kredītu pieprasījums pagaidām būs vērojams vien no uzņēmēju puses, pie tam uzņēmumiem izsniegto kredītu gada pārmaiņu temps šogad (izslēdzot 2012. gadā licenci zaudējušo banku rādītājus – jau tuvākajos mēnešos), visticamāk, kļūs pozitīvs. Mājsaimniecību kredītportfelis gan turpinās ierasto sarukuma tendenci, turpinoties mājokļa kredītu pakāpeniskai atmaksai.

APA: Purviņš, V. (2023, 04. oct.). Gada sākumā naudas piedāvājuma dinamiku uztur uzņēmumu sekmīgā darbība. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/1097
MLA: Purviņš, Vilnis. "Gada sākumā naudas piedāvājuma dinamiku uztur uzņēmumu sekmīgā darbība" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 04.10.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/1097>.

Līdzīgi raksti

Vai izmanto sociālā profila pasi:

Restricted HTML

Up