12.09.2007.

Inflācija un inflācijas nenoteiktība Latvijā

4/2007

Kopsavilkums
Pētījumā analizēta Latvijas inflācijas un inflācijas nenoteiktības savstarpējā sakarība. Par inflācijas mēru izmantots PCI mēneša pieaugums no 1994. gada janvāra līdz 2007. gada jūnijam. Izmantojot GARCH-M modeli ar inflācijas vērtības laika nobīdēm GARCH vienādojumā, pierādīta inflācijas un inflācijas nenoteiktības savstarpējā pozitīvā sakarība. Tas nozīmē, ka liela inflācijas nenoteiktība paaugstina inflāciju, un otrādi - augsta inflācija rada lielu nenoteiktību par nākotnes inflāciju.

Atslēgvārdi: inflācija, inflācijas nenoteiktība, GARCH-M

JEL klasifikācija: C22, E31, E37

APA: Ajevskis, V. (2023, 04. dec.). Inflācija un inflācijas nenoteiktība Latvijā. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/726
MLA: Ajevskis, Viktors. "Inflācija un inflācijas nenoteiktība Latvijā" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 04.12.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/726>.
Up