30.11.2015.

Kreditēšanā atkal pavasarīgas vēsmas

Lai gan krasas pārmaiņas naudas rādītājos oktobrī nebija vērojamas, nedaudz uzlabojās praktiski visi ar kreditēšanu saistītie rādītāji – vai nu kredītportfelis pieauga absolūtā izteiksmē, vai vismaz saruka kredītu gada samazinājuma temps. Noguldījumu kopējais atlikums pieauga nedaudz, galvenokārt – mājsaimniecību sektorā. Tā kā noguldījumu kāpums bija neliels, bet skaidrās naudas pieprasījums samazinājās, Latvijas devums eiro zonas kopējā naudas piedāvājumā M3 gandrīz nemainījās.

Oktobrī banku iekšzemes kredītportfelis palielinājās par 0.1%, t.sk. kredīti nefinanšu uzņēmumiem pieauga par 0.4%, bet kredīti mājsaimniecībām saruka par 0.2% (t.sk. patēriņa kredīti pieauga par 1.6%). Iekšzemes kredītu gada samazinājuma temps oktobrī bija -3.2% (zemākais kritums kopš 2009. gada vidus), t.sk. -2.7% kredītiem nefinanšu uzņēmumiem un -4.9% kredītiem mājsaimniecībām.

Kopējais banku piesaistīto iekšzemes noguldījumu atlikums oktobrī pieauga par 0.4%, bet to gada kāpuma temps sasniedza 9.1%. Nedaudz straujāk (par 0.6%) auga mājsaimniecību noguldījumi, uzņēmumu noguldījumiem gandrīz nemainoties.

Latvijas devuma pārmaiņas eiro zonas kopējā naudas rādītājā M3 bija nelielas. Eiro zonas rezidentu noguldījumi uz nakti Latvijas kredītiestādēs oktobrī samazinājās par 0.4%, savukārt noguldījumi ar noteikto termiņu līdz diviem gadiem pieauga par 3.6% un noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu - par 0.7%. Kopumā Latvijas devums eiro zonas M3 pieauga par 0.1% un par 9.2% pārsniedza iepriekšējā gada atbilstošā perioda līmeni.

Atsevišķu naudas rādītāju gada pārmaiņas (%)

Atsevišķu naudas rādītāju gada pārmaiņas (%)

Avots: Latvijas Banka

 

Jau ilgāku laiku gaidītā pozitīvā kreditēšanas attīstība pakāpeniski sāk iegūt konkrētākas aprises. Atkopšanās sākusies uzņēmējdarbības kreditēšanā, kurā ne tikai aug no jauna izsniegto kredītu apjomi, bet 2015. gada 10 mēnešos nedaudz pieaudzis arī kredītportfelis kopumā, turklāt nav pamata gaidīt šīs tendences maiņu. Mājsaimniecību sektorā šajā gadā augusi patēriņa kreditēšana, savukārt mājokļa kredītu sarukums palēninājies un bankas uzskata, ka mājokļu kreditēšanas vide šobrīd Latvijā ir labvēlīga un hipotekāro kredītu apjomi nākamgad augs. Mājsaimniecību kreditēšanu veicinās arī prognozējami zemais procentu likmju līmenis un iedzīvotāju ienākumu pieaugums. Kreditēšanas potenciālu apstiprina arī uzņēmēju un mājsaimniecību uzkrājumu kāpums, kas pakāpeniski palielina to kredītspēju.

APA: Purviņš, V. (2023, 04. oct.). Kreditēšanā atkal pavasarīgas vēsmas. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/880
MLA: Purviņš, Vilnis. "Kreditēšanā atkal pavasarīgas vēsmas" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 04.10.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/880>.

Līdzīgi raksti

Vai izmanto sociālā profila pasi:

Restricted HTML

Up