28.08.2017.

Kreditēšana turpina veicināt tautsaimniecības stabilu kāpumu

Kreditēšana turpina veicināt tautsaimniecības stabilu kāpumu
Foto: Shutterstock
Aktuālie dati liecina, ka, neskatoties uz svārstībām atsevišķos mēnešos gan kredītportfeļa atlikumā, gan no jauna izsniegto kredītu apjomā, uzņēmēju kreditēšana turpina saglabāt nelielu kāpuma tendenci.

Jūlijā nefinanšu uzņēmumiem izsniegto kredītu kāpums nodrošinājis arī iekšzemes kredītu pieaugumu kopumā, kā rezultātā kredītportfeļa kopapjoms sasniedzis 12.8 mljrd. eiro. Privātā patēriņa un investīciju pieaugums nedaudz piebremzējis noguldījumu pieaugumu, un jūlijā nedaudz sarukuši gan nefinanšu uzņēmumu, gan mājsaimniecību uzkrājumi bankās.

Kopējais iekšzemes kredītu atlikums jūlijā palielinājās par 0.3%, t.sk. nefinanšu uzņēmumiem izsniegto – par 0.6% un patēriņa kredītu mājsaimniecībām – par 1.3%. Tomēr kopējais mājsaimniecību kredītportfelis turpināja sarukt, par 0.2% mazinoties mājokļa kredītu portfelim. Iekšzemes kredītu gada pārmaiņu temps jūlijā bija 1.0% (nefinanšu uzņēmumiem izsniegtajiem kredītiem 1.0% un mājsaimniecībām izsniegtajiem kredītiem - –1.2%).

Banku piesaistītie iekšzemes noguldījumi jūlijā samazinājās par 0.6%, to gada kāpuma tempam veidojot 2.5%. Gan nefinanšu uzņēmumu, gan mājsaimniecību noguldījumi saruka par 0.3% (gada kāpuma temps attiecīgi 6.3% un 6.9%), bet  pensiju fondu noguldījumi samazinājās straujāk (16.6%).

Samazinoties noguldījumiem, jūlijā saruka arī Latvijas devums eiro zonas kopējā naudas rādītājā M3 (par 1.0%; gada pieauguma temps 1.9%). Eiro zonas rezidentu Latvijas kredītiestādēs veiktie noguldījumi uz nakti samazinājās par 1.0% un noguldījumi ar noteikto termiņu līdz diviem gadiem - par 3.1%, bet noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu palielinājās par 0.3%.

 

Atsevišķu naudas rādītāju gada pārmaiņas (%)
Avots: Latvijas Banka

 

Īstermiņa svārstības arī turpmākajos šā gada mēnešos nemainīs līdzšinējās monetāro rādītāju attīstības tendences – mērenu kreditēšanas pieaugumu uzņēmējdarbības un patēriņa kreditēšanā un stabilitāti piesaistīto noguldījumu līmenī. Savukārt mājokļu kreditēšanā vispārējās tautsaimniecības izaugsmes un ienākumu pieauguma ietekmē, kā arī iedzīvotāju skatījumā, uzlabojoties valsts ekonomiskā stāvokļa vērtējumam (“Baltic International Bank Latvijas barometra” dati), varētu atsākties portfeļa kāpums. To iespaidos arī valdības augusta lēmums par papildu finansējuma piešķiršanu Attīstības finanšu institūcijai Altum mājokļa galvojumu atbalsta programmas turpināšanai.

APA: Purviņš, V. (2023, 04. oct.). Kreditēšana turpina veicināt tautsaimniecības stabilu kāpumu. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/3876
MLA: Purviņš, Vilnis. "Kreditēšana turpina veicināt tautsaimniecības stabilu kāpumu" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 04.10.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/3876>.

Līdzīgi raksti

Vai izmanto sociālā profila pasi:

Restricted HTML

Up