27.07.2018.

Kreditēšanas atkopšanās joprojām lēna

Kreditēšanas atkopšanās joprojām lēna
Foto: Shutterstock

Ja maijā varējām vērot izteiktu mājsaimniecībām izsniegto kredītu pieaugumu, tad jūnijā mājsaimniecību (gan mājokļa, gan patēriņa) kredītportfeļa pieaugums atkal palēninājās. Tomēr, atsevišķām bankām izsniedzot liela apjoma jaunos kredītus uzņēmumiem, palielinājās gan uzņēmumu kredītportfelis, gan arī kopējais iekšzemes kredītu atlikums . Uz mājsaimniecību noguldījumu strauja pieauguma rēķina jūnijā palielinājās arī iekšzemes noguldījumu kopapjoms.

Iekšzemes kredītportfeļa gada samazinājuma temps jūnijā uzlabojās līdz -2.9% (izslēdzot Nordea bankas kredītportfeļa daļas nodošanu mātes bankai ārpus Latvijas, iekšzemes kredītportfelis salīdzinājumā ar pērnā gada jūniju pieauga par 1.5%). Nefinanšu sabiedrību kredītportfeļa gada sarukuma rādītājs veidoja -9.3% (izslēdzot iepriekšminēto ietekmi, rādītājs ir -0.3%) un mājsaimniecību kredītportfeļa gada pārmaiņu temps -0.4%. Jaunie kredīti nefinanšu sabiedrībām jūnijā tika izsniegti gandrīz divas reizes vairāk nekā pērnā gada jūnijā, savukārt mājsaimniecībām no jauna izsniegto kredītu apjoms jau trešo mēnesi pārsniedza pērnā gada atbilstošo mēnešu rādītājus, tomēr atpaliekot no šā gada maija līmeņa.

Banku piesaistītie iekšzemes noguldījumi jūnijā palielinājās par 0.5%, nefinanšu uzņēmumu noguldījumiem sarūkot par 0.5%, bet mājsaimniecību noguldījumiem augot par 1.9% (gada kāpuma temps attiecīgi 1.3% un 8.9%).

Latvijas devums eiro zonas kopējā naudas rādītājā M3 jūnijā palielinājās par 0.4%, tā gada kāpuma tempam veidojot 5.1%. Mēneša laikā pieauga gan eiro zonas rezidentu Latvijas monetārajās finanšu iestādēs veiktie noguldījumi uz nakti (par 0.8%), gan noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu (par 0.3%), bet saruka noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem (par 3.2%).

Izsniegto iekšzemes kredītu gada pārmaiņas (%)

Izsniegto iekšzemes kredītu gada pārmaiņas (%)
Avots: Latvijas Banka

* Salīdzināšanas nolūkos kopš 09/2017 izņemts vienreizējais efekts saistībā ar Nordea bankas kredītportfeļa daļas nodošanu mātes bankai.

Kā jau gaidīts, mājsaimniecību kreditēšanas atkopšanās turpinās, tomēr tā ir un arī tuvākajā laikā būs ļoti mērena. Uzņēmumu kreditēšanas attīstības prognozes joprojām ir nenoteiktas, jo atsevišķu lielu kredītu izsniegšana atsevišķos mēnešos (kā, piemēram, jūnijā) var portfeli palielināt, bet to dzēšana atbilstoši samazināt. Skaidrību nevieš arī jūnija nogalē veiktā regulārā banku kreditēšanas apsekojuma rezultāti – trīs no četrām aptaujātajām bankām uzskata, ka 3. ceturksnī nedaudz augs uzņēmumu kredītu pieprasījums, tikai divas sagaida, ka palielināsies pieprasījums pēc mājokļa kredītiem, un viena – ka vairāk tiks pieprasīti patēriņa kredīti.

APA: Purviņš, V. (2023, 04. oct.). Kreditēšanas atkopšanās joprojām lēna. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/4187
MLA: Purviņš, Vilnis. "Kreditēšanas atkopšanās joprojām lēna" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 04.10.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/4187>.

Līdzīgi raksti

Vai izmanto sociālā profila pasi:

Restricted HTML

Up