16.06.2016.

Apbalvoti Latvijas Bankas studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursa uzvarētāji

Šodien Latvijas Bankā tika apbalvoti 14. ikgadējā studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursa uzvarētāji.

Konkursā 1. vieta netika piešķirta, bet 2. vietā ierindoti divi darbi – pētījums "Baltic Tigers Facing the Middle-Income Trap?" ("Vai Baltijas tīģeriem draud vidējā ienākuma slazds?"; autori – Ernests Bordāns, Madis Teinemaa), kā arī darbs "Variation of monetary policy transmission over a financial cycle: analysis of the EU countries" ("Monetārās politikas transmisija atkarībā no finanšu cikla: ES valstu analīze"; autori – Olena Kuzan, Anastasiya Kazhar). 

Darbā "Vai Baltijas tīģeriem draud vidējā ienākuma slazds?" tiek pētīts vidējo ienākumu slazds, t.i., situācija, kad valsts atrodoties vidēja ienākuma valstu grupā, zaudē konkurētspēju, un nevar sekmīgi konkurēt ne ar zema ienākuma valstīm, ne ar augsta ienākuma valstīm. Autori secina, ka, lai gan Baltijas valstis pašlaik nav vidējo ienākumu slazdā, ir nepieciešamas strukturālās reformas, lai izvairītos no tā arī nākotnē.

Pētījumā "Monetārās politikas transmisija atkarībā no finanšu cikla: ES valstu analīze" tiek analizēta finanšu cikla ietekme uz centrālo banku politiku un monetāro transmisiju. Darbā secināts, ka finanšu krīzes periodos monetārā transmisija uzlabojas, turklāt šis efekts ir stiprāks valstīs ar attīstītu finanšu tirgu.

Arī 3. vietu ieguvuši divi darbi – pētījums "Nowcasting the Baltic States' GDP Using Common Indicators: A Cross-Country Analysis" ("Baltijas valstu IKP īstermiņa prognozēšana, izmantojot kopējus indikatorus"; autori – Arturs Pleišs, Tudor Poiana) un darbs "Latvia: Catching-Up Towards the World Production Frontier, An Industry-Level Analysis" ("Latvijas tuvošanās pasaules ražošanas potenciālam: nozaru analīze"; autori – Edgars Kokins, Valentīns Lavrinovičs).

Pētījuma "Baltijas valstu IKP īstermiņa prognozēšana, izmantojot kopējus indikatorus" rezultāti liecina, ka Igaunijas gadījumā vērtīga informācija par iekšzemes kopproduktu ir ietverta rūpniecības izlaides un konjunktūras apsekojuma datos, Latvijas gadījumā – akciju tirgu ienesīguma rādītājos, bet par Lietuvas iekšzemes kopproduktu – ārējās tirdzniecības datos.

Darbā "Latvijas tuvošanās pasaules ražošanas potenciālam: nozaru analīze" tiek pētīti kopējās faktoru produktivitātes izaugsmi noteicošie faktori Latvijā tautsaimniecības nozaru dalījumā. Autori uzskata, ka reformas, kas vērstas uz korupcijas mazināšanu, tiesiskās vides un izglītības sistēmas pilnveidošanu, infrastruktūras attīstību, var kāpināt produktivitāti Latvijā.

Piešķirtas divas veicināšanas balvas – par darbu "European Central Bank Monetary Policy and the Expectations of Inflation" ("Eiropas Centrālās Bankas monetārā politika un inflācijas gaidas"; autori - Konstantīns Šeļegs, Ana-Maria Tecuci) un par pētījumu "Reālā konverģence Eiropas Savienībā un Baltijas valstīs" (autore – Jekaterīna Romaņuka).

Pasākuma dalībniekus sveica Latvijas Bankas padomnieks, ekonomists Andris Strazds, kurš uzsvēra, ka šogad iesniegtie studentu pētījumi bija kvalitatīvi un pārsvarā ar ļoti praktisku ievirzi. Īpašs prieks redzēt, ka jaunieši domā par to, kā Baltijas valstīm neapstāties pie sasniegtā un attīstīties tālāk.

A.Strazds izteica cerību, ka daļa no šiem jauniešiem nākotnē kļūs par politikas veidotājiem un palīdzēs īstenot nepieciešamās reformas, lai Latvijas nākamās paaudzes laikā varētu kļūt par augsti attīstītu un turīgu valsti.

Godalgoto darbu autori saņēma naudas prēmijas un balvā – kolekcijas monētu "Gadskārtu monēta".

Apbalvošanas ceremonijas laikā notika godalgoto darbu apspriešana un diskusija par Latvijas tautsaimniecības aktualitātēm.

Latvijas Banka 2015./2016. studiju gadā rīkoja jau 14. Latvijas augstskolu studentu un Latvijas ārvalstīs studējošo zinātnisko darbu konkursu. Tā mērķis – veicināt Latvijas un eiro zonas tautsaimniecības makroekonomisko problēmu apzināšanu un analīzi, iesaistot šajā darbā spējīgākos jaunos ekonomistus.

Šogad konkursā tika iesniegti 13 darbi – kas ir vairāk nekā pirms gada, turklāt ar katru gadu aug iesniegto darbu kvalitāte. Autori ir 20 studenti (dažiem darbiem ir 2 autori) no trīs Latvijas augstskolām. Iesniegtajos pētījumos aplūkotas aktuālas ekonomikas tēmas: valsts parāds un ekonomikas izaugsme; reālā konverģence un vidējā ienākuma slazds; monetārās politikas transmisija un inflācijas gaidas; iekšzemes kopprodukta īstermiņa prognozēšana; izglītības sistēmas efektivitāte u.c.

APA: (2024, 19. jul.). Apbalvoti Latvijas Bankas studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursa uzvarētāji. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/1731
MLA: "Apbalvoti Latvijas Bankas studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursa uzvarētāji" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 19.07.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/1731>.
Up