27.12.2016.

Apbalvoti Latvijas Bankas studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursa uzvarētāji

Šodien Latvijas Bankā tika apbalvoti tradicionālā studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursa uzvarētāji.

Konkursā 1. vieta netika piešķirta, bet 2. vietā ierindoti divi darbi - Latvijas Universitātes studenta Kārļa Vilerta pētījums par izglītības ietekmi uz algu, kā arī Rīgas Ekonomikas augstskolas studentu Kārļa Ločmeļa un Daniela Mititela (Daniel Mititel) darbs, kurā analizēta Krievijas finanšu krīzes ietekme uz akciju tirgiem.

Vilerta darbā secināts, ka katrs izglītībā pavadītais gads palielina algu par vidēji 7.6%. Atklātas vēl vairākas likumsakarības - ekonomiskās krīzes laikā izglītības ietekme uz algu bijusi lielāka nekā citos periodos, Latvijā ir raksturīga salīdzinoši augsta augstākās izglītības algu prēmija un salīdzinoši zema vidējās izglītības algu prēmija. Izglītības atdeve ir augstāka sievietēm, finanšu un apdrošināšanas nozarē, Pierīgā dzīvojošajiem, kā arī Latvijas pilsoņiem.

Ločmelis un Mititels savā darbā analizējuši, kā finanšu krīze Krievijā, kas sākās 2014. gadā, ietekmē Krievijas, Eiropas Savienības (ES) un ASV akciju tirgus. Pētījuma rezultāti apliecina, ka Krievijas akciju tirgus ietekmē ASV un ES akciju tirgus rādītājus un investoriem būtu jāņem vērā iespējamā šoku pārnese, veidojot investīciju portfeļus un izvērtējot to risku.

Savukārt 3. vietā ir Rīgas Ekonomikas augstskolas studentu Aleksandra Balzina un Germana Lapsas pētījums par naftas piedāvājuma un pieprasījuma šoku ietekmi uz Baltijas valstīm. Pētījuma rezultāti liecina, ka naftas šoki dažādi ietekmē naftas eksportētājus un importētājus. Naftas pieprasījuma šokam ir īstermiņa pozitīva ietekme uz iekšzemes kopproduktu Baltijas valstīs, savukārt naftas piedāvājuma šokam ir īstermiņa negatīva ietekme.

Pasākuma dalībniekus sveica Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs, kurš uzsvēra, ka šogad iesniegtie studentu pētījumi bija izcili un godalgotajiem darbiem līdz 1. vietai pietrūka pavisam nedaudz. Godalgoto darbu autori saņēma naudas prēmijas un balvā – kolekcijas monētu "Vecais Stenders".

Apbalvošanas ceremonijas laikā notika godalgoto darbu apspriešana un diskusija par Latvijas tautsaimniecības aktualitātēm.

Latvijas Banka 2014./2015. studiju gadā rīkoja jau 13. Latvijas augstskolu studentu zinātnisko darbu konkursu. Tā mērķis – veicināt Latvijas un eiro zonas tautsaimniecības makroekonomisko problēmu apzināšanu un analīzi, iesaistot šajā darbā spējīgākos jaunos ekonomistus.

Šogad konkursā tika iesniegti 11 darbi – lai arī mazāk nekā pirms gada, tomēr ar katru gadu aug iesniegto darbu kvalitāte. Autori ir 16 studenti (dažiem darbiem ir 2 autori) no četrām Latvijas augstskolām. Iesniegtajos pētījumos aplūkotas aktuālas ekonomikas tēmas: ārvalstu tiešo investīciju un Eiropas Savienības fondu ietekme uz tautsaimniecību, pensijas sistēmas ilgtspēja, jaunākie monetārās politikas pasākumi eiro zonā, Krievijas ekonomiskās krīzes un naftas cenu svārstību sekas u.c.

APA: (2023, 04. dec.). Apbalvoti Latvijas Bankas studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursa uzvarētāji. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/1735
MLA: "Apbalvoti Latvijas Bankas studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursa uzvarētāji" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 04.12.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/1735>.
Up