16.12.2019.

Par Latvijas Bankas makroekonomiskajām prognozēm

Līdzīgi kā globālajā ekonomikā, arī Latvijā 2019. gadā vērojama tautsaimniecības izaugsmes bremzēšanās. Latvijas Banka prognozē 2.3% iekšzemes kopprodukta (IKP) pieaugumu 2019. gadā un 2.6% 2020. gadā. Latvijas Bankas inflācijas prognoze 2019. gadam ir 2.8% un 2020. gadam – 2.4%.

Latvijas tautsaimniecības izaugsme

Bremzējoties globālajai un eiro zonas ekonomikai, pakāpeniski lēnāka kļūst arī Latvijas izaugsme. Būtisku Latvijas tirdzniecības partnervalstu pieprasījumam kļūstot vājākam, lēnāk aug gan eksports, gan investīcijas, un IKP izaugsmes noturēšanā galvenā loma saglabājas iekšzemes patēriņam.

Lai gan 2019. gada IKP dinamiku nozīmīgi ietekmēja arī atsevišķi īstermiņa darbības faktori, gada sākumā piebremzējot un 3. ceturksnī atbalstot ekonomikas izaugsmes tempu, augstā nenoteiktība pakāpeniski palielina arī Latvijas mājsaimniecību un uzņēmumu piesardzību. Tas rezultēsies lēnākā tautsaimniecības izaugsmē turpmāk. Pieauguma tempu kritums vērojams gan patēriņam, gan investīcijām.
 
Arī 2020. gadā prognozējams salīdzinoši gauss ārējā pieprasījuma kāpums, kas turpinās negatīvi ietekmēt gan eksporta sniegumu, gan arī uzņēmumu investīcijas un iedzīvotāju tēriņus. 

Nozaru griezumā tendences atbilst ārējā un iekšzemes pieprasījuma pārmaiņām. Eksportējošo nozaru rezultāti ir vājāki, īpaši transportam un finanšu sektoram (galvenokārt ārvalstu klientu segmentā). Šo nozaru pievienotā vērtība pat sarukusi. Arī apstrādes rūpniecības izaugsme bremzējas, kur noteicošā loma ir kokrūpniecības sarukumam. Lai gan atsevišķas pakalpojumu nozares šogad uzrādījušas straujāku izaugsmes tempu, tomēr arī uz iekšzemi vērstajās nozarēs vērojamas bremzēšanās pazīmes, piemēram, tirdzniecības nozares pavisam mērenajā izaugsmē. 

Mainīga ietekme uz IKP dinamiku bijusi laikapstākļiem, kas gada sākumā mazināja enerģētikas nozares izaugsmi, bet pēcāk atbalstīja lauksaimniecības sniegumu, ļaujot gūt labu graudaugu ražu. 

Par tālāko tautsaimniecības attīstību saglabājas neskaidrības – galvenokārt attiecībā uz ārējos tirgos notiekošo. Prognozējams, ka izaugsme saglabāsies mērena, un ir maz cerību strauji atgriezties pie iepriekšējos gados uzņemtā tempa.
 
Latvijas Banka decembrī samazināja Latvijas IKP izaugsmes prognozi 2019. gadam no 2.5% līdz 2.3%. Savukārt 2020. gadam saglabāta 2.6% IKP pieauguma prognoze.

Latvijas Bankas IKP pieauguma prognoze 2019. gadam

IKP pieauguma prognoze 2019. gadam

Latvijas Bankas IKP pieauguma prognoze 2020. gadam

IKP pieauguma prognoze 2020. gadam

Inflācija

Latvijas Bankas inflācijas prognoze 2019. gadam ir 2.8% un 2020. gadam – 2.4%. Prognoze salīdzinājumā ar septembrī publicēto nedaudz mazināta galvenokārt naftas cenu attīstības dēļ.

Gada inflācija un Latvijas Bankas prognoze 2019. un 2020. gadam

Gada inflācija un Latvijas Bankas prognoze 2019. un 2020. gadam

APA: (2019, 16. dec.). Par Latvijas Bankas makroekonomiskajām prognozēm . Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/651
MLA: "Par Latvijas Bankas makroekonomiskajām prognozēm " www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 16.12.2019. <https://www.makroekonomika.lv/node/651>.
Up