14.01.2021.

Latvijā 2017. gadā veiktais mājsaimniecību finanšu un patēriņa apsekojums

Diskusiju materiāls 1/2020

Ilustratīvs attēls
Foto: Latvijas Banka

Kopsavilkums

Šajā diskusiju materiālā sniegti 2017. gadā Latvijā veiktā Eirosistēmas Mājsaimniecību finanšu un patēriņa apsekojuma (MFPA) trešā posma rezultāti. Tajā galvenā uzmanība pievērsta mājsaimniecību bilanču bagātības komponentiem: reālajiem un finanšu aktīviem, saistībām, kā arī ienākumiem un patēriņam. MFPA anketā ietverts plašs kvantitatīvo un kvalitatīvo jautājumu klāsts, tāpēc šajā diskusijas materiālā aplūkotas mājsaimniecību bilanču pārmaiņas, ņemot vērā gan skaitliskos, gan pašnovērtējuma aspektus. Iegūtie rezultāti salīdzināti ar 2014. gadā Latvijā veiktā MFPA rezultātiem, kā arī ar eiro zonā 2014. un 2017. gadā veikto MFPA rezultātiem.

Atslēgvārdi: mājsaimniecību finanšu un patēriņa apsekojums, Latvija, aktīvi, saistības, neto bagātība, finansiālā ievainojamība, ienākumi, patēriņš

JEL kodi: D14, D31, E21

APA: Fadejeva, L., Migale, A., Zondaks, M. (2023, 04. dec.). Latvijā 2017. gadā veiktais mājsaimniecību finanšu un patēriņa apsekojums. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/5296
MLA: Fadejeva, Ludmila. Migale, Anete. Zondaks, Miķelis. "Latvijā 2017. gadā veiktais mājsaimniecību finanšu un patēriņa apsekojums" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 04.12.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/5296>.

Restricted HTML

Diskusijas materiāls 1/2020

Up