Miķelis Zondaks

Vadības sekretariāta un starptautisko attiecību daļas galvenais ekonomists

Miķelis Zondaks darbu Latvijas Bankā uzsāka 2019. gada maijā Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļā, kur viņa darbības joma bija darba tirgus un Eiropas Savienības fondu attīstības un makroekonomiskās ietekmes analīze. Tagad Miķelis Zondaks darbu turpina Ģenerālsekretariāta Vadības sekretariāta un starptautisko attiecību daļā, ikdienā strādājot ar starptautisko attiecību jautājumiem, kas ir ES un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dienas kārtībā.

Iepriekš Miķelis Zondaks studējis analītiskās ekonomikas apakšvirzienā Latvijas Universitātē un strādājis ar uzņēmējdarbības konkurētspēju saistītiem jautājumiem gan publiskajā, gan privātajā sektorā.

 

Autora darbi

Up