Miķelis Zondaks

Vadības sekretariāta un starptautisko attiecību daļas galvenais ekonomists

Miķelis Zondaks darbu Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļā sāka 2019. gada maijā.

Miķeļa darbības joma ir darba tirgus un Eiropas Savienības fondu attīstības un makroekonomiskās ietekmes analīze. Iepriekš Miķelis Zondaks studējis analītiskās ekonomikas apakšvirzienā Latvijas Universitātē un strādājis ar uzņēmējdarbības konkurētspēju saistītiem jautājumiem gan publiskajā, gan privātajā sektorā.

 

Autora darbi

Up