28.11.2014.

Naudas piedāvājums saglabājies stabils

Oktobrī vērotais nelielais banku piesaistīto noguldījumu kāpums un kredītportfeļa samazinājums nav būtiski mainījis kopējo naudas piedāvājumu. Līdz ar to nemainās arī skatījums uz turpmāko attīstību – kreditēšanu joprojām bremzēs ārējie riski un iekšzemes tiesiskās vides līkloči.

Oktobrī kopējo banku piesaistīto iekšzemes noguldījumu kāpumu noteicis jau piekto mēnesi pēc kārtas vērojamais mājsaimniecību noguldījumu pieaugums. Savukārt kopējais banku iekšzemes kredītportfeļa apjoms nedaudz samazinājies, sarūkot gan mājsaimniecībām, gan nefinanšu uzņēmumiem izsniegtajiem kredītiem. Kredītu gada samazinājuma temps tomēr turpinājis uzlaboties un oktobrī bijis -5.3%.

Lai gan uzņēmumu noguldījumi nedaudz samazinājās, kopējais banku piesaistīto iekšzemes noguldījumu atlikums oktobrī palielinājās par 0.3%, iekšzemes noguldījumu gada kāpuma tempam veidojot 9.1%. Tostarp mājsaimniecību noguldījumi mēneša laikā pieauga par 1.1% (gada pieauguma temps oktobrī 14.0%).

Pievēršoties Latvijas devuma pārmaiņām eiro zonas kopējā naudas rādītājā M3, eiro zonas rezidentu noguldījumi uz nakti Latvijas kredītiestādēs oktobrī palielinājās par 0.7% un noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu - par 2.5%, bet noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem saruka par 4.2%. Kopējā Latvijas ietekme uz eiro zonas naudas piedāvājumu bija neitrāla, jo nelielo noguldījumu kāpumu atsvēra sarukums skaidrās naudas daudzuma apgrozībā.

Banku kopējā iekšzemes kredītportfeļa samazinājumu oktobrī par 0.5% noteica nefinanšu sabiedrībām izsniegto kredītu sarukums par 0.8%. Vienlaikus turpinājās finanšu starpniecības uzņēmumiem izsniegto kredītu pieaugums, savukārt visai stabilā situācija iekšējā pieprasījuma jomā sākusi labvēlīgāk ietekmēt mājsaimniecību kreditēšanu – ceturto mēnesi pēc kārtas augusi patēriņa kreditēšana un palēninājies mājokļa kreditēšanas samazinājums. Kredītu gada samazinājuma tempa rādītājs nefinanšu uzņēmumiem izsniegtajiem kredītiem oktobrī bija 6.2% un mājsaimniecībām izsniegtajiem kredītiem – 7.4%.

Attēls. Atsevišķu naudas rādītāju gada pārmaiņas (%) 

Atsevišķu naudas rādītāju gada pārmaiņas (%)

Avots: Latvijas Banka

Izaugsmei vairumā Latvijas tirdzniecības partnervalstu saglabājoties vājākai nekā gaidīts, eksportējošo uzņēmumu ienākumu samazināšanās neļaus tiem būtiski palielināt uzkrājumus bankās, toties mājsaimniecības turpinās palielināt līdzekļu drošības rezervi. Ārējās vides nenoteiktība ir arī viens no faktoriem, kas pašlaik un arī tuvākajā nākotnē ierobežos uzņēmumu kreditēšanas atjaunošanos, tomēr kreditēšanu joprojām bremzēs arī iekšzemes tiesiskās vides nesakārtotība. 

APA: Purviņš, V. (2023, 22. sep.). Naudas piedāvājums saglabājies stabils. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/953
MLA: Purviņš, Vilnis. "Naudas piedāvājums saglabājies stabils" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 22.09.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/953>.

Līdzīgi raksti

Vai izmanto sociālā profila pasi:

Restricted HTML

Up