23.04.2012.

Naudas piedāvājumu mazina "Parex bankas" licences anulēšana

Martā naudas piedāvājums samazinājās – galvenokārt formālu iemeslu dēļ. 15. martā Finanšu un kapitāla tirgus komisija anulēja "Parex bankai" izsniegto licenci kredītiestādes darbībai un atļāva bankai veikt reorganizāciju, pārreģistrējot to par komercsabiedrību, kuras darbība nav saistīta ar kredītiestādes darbību. Līdz ar to "Parex bankas" rādītāji martā tika izslēgti no monetāro finanšu iestāžu kopsavilkuma datiem, samazinot arī galveno monetāro rādītāju līmeni. Tādējādi kopējā naudas piedāvājuma apjoms samazinājās zem pēdējo trīs mēnešu salīdzinoši augstā līmeņa. Izsniegto kredītu atlikums samazinājās straujāk, savukārt noguldījumu atlikuma sarukums bija salīdzinoši neliels.

Kredītu atlikums martā samazinājās par 4.5%, tomēr, izslēdzot banku skaita samazinājuma iespaidu, kredītportfeļa samazinājums bija vien 0.5%, turklāt latos izsniegtie kredīti pieauga. Arī banku kredītportfeļa gada sarukuma temps formāli pasliktinājās līdz -11.0%, tomēr, koriģējot to ar minētajām pārmaiņām, gada samazinājuma temps kļuva mazāks par 0.2 procentu punktiem, sasniedzot -7.5%. 

Naudas rādītājs M3, kas raksturo skaidrās un bezskaidrās naudas apjomu ekonomikā, martā saruka par 2.0%, M3 gada samazinājuma tempam veidojot 0.1%. Banku piesaistīto iekšzemes noguldījumu atlikums martā samazinājās par 1.2% uz uzņēmumu un mājsaimniecību noguldījumu rēķina gan latos, gan ārvalstu valūtā.

Izslēdzot iepriekšminētās strukturālās pārmaiņas, secināms, ka naudas piedāvājums martā mainījies maz – stabils bijis skaidrās naudas pieprasījums un mājsaimniecību noguldījumu līmenis, mēreni sarucis uzņēmumu noguldījumu atlikums un kredītu apjoms. Lai gan kopumā sabiedrības noskaņojums nav negatīvs un iekšzemes patēriņam būtu pamats attīstīties arī uz kreditēšanas atjaunošanās rēķina, ārējā tirgus neskaidrās perspektīvas un augstās energoresursu izmaksas optimistiskāku skatu uz nākotni lielā mērā dzēš. Līdz ar to kredītu atlikums turpinās sarukt arī nākamajos mēnešos, jauno kredītu izsniegšanai atpaliekot no atmaksāto aizdevumu apjoma. Savukārt noguldījumi arī tuvākajos mēnešos turpinās stagnēt nedaudz zem pērnā gada atbilstošā perioda līmeņa, jo tautsaimniecības attīstības nākotnes izredzes, neraugoties uz joprojām vērojamo kāpumu vairumā nozaru, neļaus nozīmīgi palielināt uzkrājumus nedz mājsaimniecībām, nedz uzņēmējiem.

APA: Purviņš, V. (2023, 03. oct.). Naudas piedāvājumu mazina "Parex bankas" licences anulēšana. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/1186
MLA: Purviņš, Vilnis. "Naudas piedāvājumu mazina "Parex bankas" licences anulēšana" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 03.10.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/1186>.

Līdzīgi raksti

Vai izmanto sociālā profila pasi:

Restricted HTML

Up