21.05.2013.

Naudas rādītāju dinamika atspoguļo lēnāku ekonomikas aktivitātes kāpumu

Aprīlī nedaudz pieauga kredītiestāžu piesaistītie noguldījumi un kopējais naudas piedāvājums, savukārt saruka skaidrās naudas pieprasījums un turpinājās mērens kopējā kredītportfeļa samazinājums. Līdz ar to, galvenajām attīstības tendencēm nemainoties, naudas rādītāju dinamika kopumā atspoguļoja tautsaimniecības izaugsmes palēnināšanos.

Naudas rādītājs M3, kas raksturo skaidrās un bezskaidrās naudas apjomu ekonomikā, aprīlī pieauga par 0.7%, savukārt tā gada pieauguma temps veidoja 4.2%. Pieauga iekšzemes noguldījumi uz nakti un noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu, bet turpināja sarukt noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem. Ekonomikas dalībniekiem aizvien izteiktāk norēķinos un uzkrājumos dodot priekšroku kontiem bankās, skaidrās naudas apjoms apgrozībā mēneša laikā saruka par 2.9% un aprīļa beigās par 4.5% atpalika no pērnā gada atbilstošā perioda līmeņa.

Attēls. Atsevišķu naudas rādītāju gada pārmaiņas (%)

Atsevišķu naudas rādītāju gada pārmaiņas (%)

Avots: Latvijas Banka

Iekšzemes mājsaimniecību noguldījumi aprīlī palielinājās par 22.9 milj. latu, to kāpumu veicinot gan stabilajai situācijai finanšu sektorā, gan augošajiem mājsaimniecību ieņēmumiem, mazinoties bezdarba līmenim. Noturīgais iekšzemes pieprasījums un pozitīvā tautsaimniecības izaugsme nodrošināja arī vērā ņemamu uzņēmumu noguldījumu pieaugumu (plus 42.9 milj. latu), tomēr noguldījumu kāpumu bremzēja veiktās kredītu atmaksas, kā arī augstāki izdevumi importa preču iegādei martā un lēnāks eksporta ieņēmumu pieaugums.

Aprīlī, turpinoties īstermiņa aizdevumu atmaksām, nefinanšu uzņēmumiem izsniegto kredītu atlikums samazinājās par 0.7%, bet mājsaimniecību kredītportfelis, turpinoties mājokļa kredītu dzēšanai, saruka par 0.5%. Līdz ar to gada samazinājuma temps mājsaimniecībām izsniegtajiem kredītiem uzlabojās līdz 9.1%, savukārt nefinanšu uzņēmumu kredītu gada sarukums veidoja 5.4%.

Nelielais naudas piedāvājuma kāpums aprīlī liecina, ka ārējā pieprasījuma dinamikas ietekme turpmākajos mēnešos varētu pakāpeniski izpausties izteiktāk un, kopā ar krītošu skaidrās naudas pieprasījumu, izraisīt arī kopējā naudas piedāvājuma samazinājumu. Tomēr joprojām vērojamais mājsaimniecību noguldījumu pieaugums norāda, ka iekšzemes pieprasījums saglabājas stabils un tā ietekme uz naudas piedāvājumu būs pozitīva, mazinot minēto negatīvo faktoru iespaidu. Kreditēšanas izaugsmi īstermiņa perspektīvā vēl nevaram gaidīt, tomēr jau nākamajā gadā sagaidāma uzņēmumu kreditēšanas kāpuma atjaunošanās, lai gan mājsaimniecību kredītportfelis, visticamāk, vēl turpinās sarukt. 

APA: Purviņš, V. (2023, 04. oct.). Naudas rādītāju dinamika atspoguļo lēnāku ekonomikas aktivitātes kāpumu. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/1074
MLA: Purviņš, Vilnis. "Naudas rādītāju dinamika atspoguļo lēnāku ekonomikas aktivitātes kāpumu" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 04.10.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/1074>.

Līdzīgi raksti

Vai izmanto sociālā profila pasi:

Restricted HTML

Up