06.08.2008.

Baltijas valstu un Eiropas ekonomiskās aktivitātes kopīgie faktori

3/2008

Kopsavilkums
Šā pētījuma mērķis ir raksturot ekonomiskās aktivitātes svārstības, kas kopējas Baltijas valstīm, Centrālās Eiropas un Austrumeiropas valstīm (CAEV), eiro zonas valstīm un Krievijai. Par šo valstu ekonomiskās attīstības rādītāju izvēlēts standartizētais reālā IKP ceturkšņa pieaugums. Izmantotas trīs metodes: statiskā faktoranalīze, dinamiskais faktoru modelis un dinamiskā korelācija. Īpaša uzmanība veltīta Latvijas tautsaimniecības analīzei.
Iegūtie rezultāti pierāda, ka Baltijas valstīm ir kopējā attīstības dinamika un tāpēc - vienots kopīgais faktors. Pēc 2000. gada korelācija starp reālo standartizēto IKP pieaugumu Baltijas valstīs un eiro zonai un Baltijas valstīm kopīgo faktoru ir kļuvusi spēcīgāka, norādot uz ekonomiskās attīstības sinhronizācijas pieaugumu starp šo valstu grupām.
Lai izpētītu, cik liela ir galapatēriņa komponentu (eksporta, privātā patēriņa un investīciju) ietekme uz reālā standartizētā IKP pieauguma svārstībām Baltijas valstīs, tika izveidoti kopīgie faktori katram komponentam un dinamiskā korelācija starp komponentiem katrai valstij.

Atslēgvārdi: ekonomiskās attīstības ciklu sinhronizācija, dinamiskais faktoru modelis, dinamiskā korelācija

JEL klasifikācija: E32, F20, C10

Pētījums publicēts: The Baltic States and Europe: Common Factors of Economic Activity. Baltic Journal of Economics, 2008, No. 8 (1), pp. 75-96.

APA: Meļihovs, A., Fadejeva, L. (2024, 22. jul.). Baltijas valstu un Eiropas ekonomiskās aktivitātes kopīgie faktori. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/723
MLA: Meļihovs, Aleksejs. Fadejeva, Ludmila. "Baltijas valstu un Eiropas ekonomiskās aktivitātes kopīgie faktori" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 22.07.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/723>.
Up