22.07.2001.

Cenu dinamika Latvijā. Pieredze un perspektīvas

1/2001

Kopsavilkums
Latvijas pēdējo gadu vēsture liecina, ka veiksmīgi īstenota centrālās bankas monetārā politika un tālredzīga valdības politika spējusi nepilnos 10 gados samazināt inflāciju līdz attīstīto valstu līmenim. Vēsturiskā pieredze un statistiskā analīze apstiprina, ka tādā mazā valstī ar atvērtu tautsaimniecību kā Latvija svarīgs inflāciju ietekmējošs faktors ir valūtas kurss. Latvijas Bankas īstenotais monetārās politikas starpmērķis - valūtas kursa stabilitāte - veicinājis cenu stabilitātes sasniegšanu. Tas, ka inflāciju Latvijā iespaido vairāki faktori, kurus centrālā banka nespēj ietekmēt, tuvākajā nākotnē sarežģītu uz tiešu inflācijas kontroli balstītas stratēģijas ieviešanu, ja Latvijas Banka izvēlētos to darīt.

Atslēgvārdi: monetārā politika, inflācija, Filipa līkne

JEL klasifikācija: C13, E31

APA: Antuža, D., Tillers, I., Bitāns, M. (2024, 15. jun.). Cenu dinamika Latvijā. Pieredze un perspektīvas. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/747
MLA: Antuža, Dace. Tillers, Ivars. Bitāns, Mārtiņš. "Cenu dinamika Latvijā. Pieredze un perspektīvas" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 15.06.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/747>.
Up