27.03.2003.

Monetāro šoku transmisija Latvijā

1/2003

Kopsavilkums
Pētījumā uzmanība pievērsta tautsaimniecības īstermiņa reakcijai uz dažādiem monetārajiem šokiem. Latvijas finanšu sistēmas analīzes rezultāti apstiprina pieņēmumu, ka samērā mazattīstītā kapitāla tirgus dēļ labklājības kanāls pašlaik ir ļoti vājš vai neeksistē vispār. Dažādo monetārās transmisijas kanālu nozīmīgums tika empīriski pārbaudīts, izmantojot rezultātus, kas gūti, analīzē lietojot strukturālo VAR modeli un mazo strukturālo makroekonomisko modeli. Analīzes rezultāti ļauj secināt, ka monetārie šoki iedarbojas uz tautsaimniecību galvenokārt pa valūtas kursa kanālu.

Atslēgvārdi: monetārā politika, monetārās transmisijas mehānisms, mazs strukturālais modelis, vektoru autoregresija

JEL klasifikācija: C32, C51, E52

APA: Stikuts, D., Bitāns, M., Tillers, I. (2024, 17. apr.). Monetāro šoku transmisija Latvijā. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/744
MLA: Stikuts, Dainis. Bitāns, Mārtiņš. Tillers, Ivars. "Monetāro šoku transmisija Latvijā" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 17.04.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/744>.
Up