14.08.2004.

Naudas pieprasījums Latvijā

3/2004

Kopsavilkums
Latvijas plašās naudas pieprasījuma ekonometriskā analīze liecina, ka pastāv stabila naudas pieprasījuma sakarība. Parametru eksogenitātes analīze rāda, ka līdzsvara atjaunošanos rada vienīgi naudas apjoma pārmaiņas. Naudas pieprasījumam Latvijā piemīt samērā liela ienākumu elastība, kas raksturīgi tautsaimniecībai monetārās ekspansijas fāzē. Naudas pieprasījuma funkcijas ciešuma, stabilitātes un ātrās līdzsvara korekcijas dēļ plašās naudas rādītājus var izmantot par ekonomiskās aktivitātes indikatoru.

Atslēgvārdi: naudas pieprasījums, kointegrācija, eksogenitāte, vektoru kļūdu korekcijas modelis

JEL klasifikācija: C22, C32, E41

APA: Tillers, I. (2024, 22. jul.). Naudas pieprasījums Latvijā. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/739
MLA: Tillers, Ivars. "Naudas pieprasījums Latvijā" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 22.07.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/739>.
Up