13.01.2016.

Pētījums: Latvijas darba tirgus pārmaiņas 2008.–2013. gadā: uzņēmumu aptaujas rezultāti

Pētījums 2/2015

Kopsavilkums 

Šajā pētījumā analizēti uzņēmumu aptaujas dati, kas par Latviju iegūti Eirosistēmas Atalgojuma dinamikas izpētes tīkla (ADIT) darbības ietvaros. Aptauja veikta par darbaspēka izmaksu pārmaiņu stratēģiju divos laika periodos – 2008.–2009. gadā un 2010.–2013. gadā – ar mērķi noteikt dažādu uzņēmumu algu, nodarbinātības un cenu korekciju kanālus krīzes laikā un pēckrīzes periodā. Rezultāti rāda, ka 2008.–2009. gadā vairāk nekā pusi no visiem uzņēmumiem skāra pieprasījuma sarukums un stingrāki kredītu nosacījumi, kas īpaši spēcīgi ietekmēja neeksportējošus uzņēmumus. Atšķirībā no vidējās algas oficiālās statistikas datiem pētījuma rezultāti uzrāda būtiskas pamatalgu un piemaksu korekcijas. Trešdaļa uzņēmumu samazināja nodarbinātību vai būtiski mainīja darbaspēka struktūru, īpaši bieži – pārtraucot jaunu darbinieku pieņemšanu un samazinot pastāvīgo darbinieku skaitu. Lai gan kredītu nosacījumi joprojām bija stingri, 2010.–2013. gadā uzlabojās pieprasījums. Šajā periodā darba stundu skaita samazināšana un jaunu darbinieku pieņemšanas pārtraukšana joprojām bija būtiski darbaspēka izmaksu korekcijas avoti. Pieprasījuma uzlabošanās atspoguļojās pamatalgas kāpumā biežāk nekā piemaksu pieaugumā.

Atslēgvārdi: uzņēmumu aptaujas dati, algu pārmaiņas, nodarbinātības pārmaiņas, cenu veidošana

JEL kodi: J31, J38, J24, D22, C25

APA: Krasnopjorovs, O., Fadejeva, L. (2024, 30. may.). Pētījums: Latvijas darba tirgus pārmaiņas 2008.–2013. gadā: uzņēmumu aptaujas rezultāti. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/692
MLA: Krasnopjorovs, Oļegs. Fadejeva, Ludmila. "Pētījums: Latvijas darba tirgus pārmaiņas 2008.–2013. gadā: uzņēmumu aptaujas rezultāti" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 30.05.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/692>.
Up