09.03.2004.

Valūtas un naudas tirgus valūtas kursa koridora apstākļos

1/2004

Kopsavilkums
Pētījumā vērtēta tirgus dalībnieku uzticība Latvijas nacionālajai valūtai periodā no 2001. gada janvāra līdz 2003. gada aprīlim, par pamatu ņemot latu procentu likmju atrašanos procentu likmju koridora ietvaros. Darba gaitā modificēta Larsa E. O. Svensona metode, ņemot vērā kotētās procentu likmes un valūtu kursus, pamatojoties uz vienkāršo procentu likmju aprēķinu. Termiņā līdz 1 gadam nav vērojamas arbitrāžas iespējas Latvijas valūtas un naudas tirgū, kas būtu pamatotas ar naudas tirgus dalībnieku uzticību esošajam valūtas kursa koridoram. Latvijas valūtas tirgus dalībnieku vērtējumā neatspoguļojas valūtas kursa režīma pārmaiņu iespējamība tuvākā gada laikā.

Atslēgvārdi: valūtas kursa koridors, uzticamība, tirgus procentu likmes, arbitrāžas iespējas

JEL klasifikācija: D84, E43, E58, F31, G15

APA: Pogulis, A., Ajevskis, V., Bērziņš, G. (2024, 19. jul.). Valūtas un naudas tirgus valūtas kursa koridora apstākļos. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/741
MLA: Pogulis, Armands. Ajevskis, Viktors. Bērziņš, Gunārs. "Valūtas un naudas tirgus valūtas kursa koridora apstākļos" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 19.07.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/741>.
Up