06.05.2021.

Viņpus nulles zemākās robežas: zemu un negatīvu procentu likmju reālā un finansiālā ietekme eiro zonā

Pētījums 6/2020

Ilustratīvs attļēls
Foto: Latvijas Banka

Kopsavilkums

Šajā pētījumā aplūkota zemu un negatīvu procentu likmju ietekme uz dažādiem eiro zonas makroekonomiskajiem un finanšu mainīgajiem, kā arī dokumentētas monetārās politikas transmisijas mehānisma pārmaiņas, monetārās politikas procentu likmei sasniedzot nulles zemāko robežu (NZR). Šajā nolūkā pētījumā izmantoti vairāki nelineāru laikrindu ietvari, t.i., strukturālā vektoru autoregresija ar laikā mainīgiem parametriem un stohastisko svārstīgumu (TVP-SVAR-SV) un nelineāras lokālās prognozes (NL-LP), kā arī veikta identifikācija, pamatojoties uz zīmju ierobežojumu un augstas regularitātes informācijas pieejām. Secinājumi liecina, ka monetārās politikas procentu likme, pat esot negatīvā teritorijā, turpinājusi veicināt eiro zonas kopējo pieprasījumu. Neraugoties uz to, secināts, ka inflācijas reakcija un inflācijas gaidas pēc NZR sasniegšanas būtiski pasliktinājušās. Attiecībā uz transmisijas mehānismu pētījumā parādīts, ka monetārās politikas procentu likmju pazemināšanai negatīvā teritorijā ir paliekošāka ietekme uz termiņstruktūru un procentu likmju gaidām nekā procentu likmju noteikšanai pozitīvā teritorijā. Turklāt pētījuma rezultāti liecina, ka aizdevumu apjoms negatīvu procentu likmju vidē nesamazinās, lai gan monetārās politikas procentu likmes pārnese uz aizdevumu procentu likmēm vairs nav novērojama. . Kopumā pētījuma secinājumi papildina arvien plašāko literatūras klāstu par NZR empīrisko nozīmību.

Atslēgvārdi: NPLP, NZR, monetārā politika, eiro zona, nelinearitāte.

JEL kodi: C54, E43, E52, E58

APA: Zlobins, A. (2024, 17. apr.). Viņpus nulles zemākās robežas: zemu un negatīvu procentu likmju reālā un finansiālā ietekme eiro zonā. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/5206
MLA: Zlobins, Andrejs. "Viņpus nulles zemākās robežas: zemu un negatīvu procentu likmju reālā un finansiālā ietekme eiro zonā" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 17.04.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/5206>.

Restricted HTML

Up