10.12.2015.

Pētījums: Darbvietu meklēšanas un atbilstības frikcijas un darba tirgus dinamika Latvijā

Pētījums 4/2015

Kopsavilkums

Izmantojot novērtētu pilnvērtīgu jauno Keinsa DSGE modeli ar Neša (J. F. Nash) algu vienošanos, neelastīgām algām un augstu brīvā laika vērtību līdzīgi L. Dž. Kristiāno, M. Trābantam un K. Valentīnam (tālāk tekstā – CTW; 11), šajā pētījumā aplūkots, vai ar darbvietu meklēšanas un vakanču atbilstības frikcijām (search-and-matching frictions; tālāk tekstā – meklēšanas un atbilstības frikcijas) var izskaidrot darba tirgus kopējo dinamiku Latvijā. Ja vakances nav novērojamas, modelis var atspoguļot bezdarba reālistisku dispersiju un dinamiku, kā arī bezdarba un (latentu) vakanču korelāciju, bet tas notiek uz vakanču pārmērīga svārstīguma rēķina. Turklāt salīdzinājumā ar modeli bez meklēšanas un atbilstības frikcijām nostrādāto stundu skaita un IKP prognozes vienu ceturksni uz priekšu ir precīzākas. Taču, ja modelis tiek novērtēts arī ar vakanču datiem, prognozēto vakanču cikliskajai dinamikai un attiecīgi arī bezdarba un vakanču korelācijai piemīt tendence būt pretrunā ar datiem (par labu vakanču svārstīguma lielākai atbilstībai) un nogludinātā atbilstības efektivitāte (smoothed matching efficiency) pretēji gaidītajam ir pretcikliska. Tādējādi meklēšanas un atbilstības modelis vienlaikus nevar labi izskaidrot trīs statistiskos rādītājus – bezdarba un vakanču dispersiju un korelāciju starp bezdarbu un vakancēm.

Atslēgvārdi: DSGE modelis, bezdarbs, maza valsts ar atvērtu tautsaimniecību, novērtējums ar Beijesa modeli, valūtas savienība, prognozēšana

JEL kodi: E0, E3, F0, F4, G0, G1

APA: Bušs, G. (2023, 04. dec.). Pētījums: Darbvietu meklēšanas un atbilstības frikcijas un darba tirgus dinamika Latvijā . Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/693
MLA: Bušs, Ginters. "Pētījums: Darbvietu meklēšanas un atbilstības frikcijas un darba tirgus dinamika Latvijā " www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 04.12.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/693>.
Up