Ginters Bušs

Monetārās politikas pārvaldes Pētniecības daļas galvenais pētnieks

Ginters Bušs ir ieguvis inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr.sc.ing.) informācijas tehnoloģiju nozarē Rīgas Tehniskajā Universitātē 2014. gadā un ekonomikas maģistra grādu Centrāleiropas Universitātē (Ungārija) 2007. gadā. Viņš studējis ekonomiku Dūka universitātē (ASV) un Ģentes Universitātē (Beļģija).

Ginters Bušs sāka darbu Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldē 2011. gadā. Pirms tam viņš strādāja Latvijas Republikas Centrālajā statistikas pārvaldē, kur viņa pienākumos ietilpa laikrindu sezonālā izlīdzināšana un īstermiņa prognozēšana. Ginters Bušs veic ekonomikas prognozēšanu, modelēšanu un attiecīgo pētījumu izstrādi.

 

Autora darbi

Up