10.04.2018.

Pētījums: ES reģionālo atbalsta programmu nozīmīgums uzņēmumu sniegumā

Pētījums: ES reģionālo atbalsta programmu nozīmīgums uzņēmumu sniegumā
Foto: Latvijas Banka

Kopsavilkums: 
Šajā pētījumā izzināta ES reģionālā atbalsta ietekme uz uzņēmumu produktivitāti, darbinieku skaitu un citiem uzņēmumu snieguma rādītājiem. Šim nolūkam izmantota bagātīga Latvijas, kur ES finansējuma pieejamība ietekmē ieguldījumu darbības, uzņēmuma līmeņa datu kopa. Pētījumā konstatēts, ka dalība ERAF līdzfinansētos pasākumos palielina uzņēmumu resursu ieguldījumus un produkcijas izlaidi drīz pēc to uzsākšanas. Savukārt ietekme uz darba ražīgumu un KFP vērojama tikai pēc trim gadiem. Tomēr šī pozitīvā produktivitātes prēmija dažādos uzņēmumos atšķiras un, visticamāk, īstenosies sākotnēji mazāk produktīvos uzņēmumos, kā arī vidējos un lielos uzņēmumos. Turklāt dažādas novērtēšanas procedūras liecina, ka produktivitātes pieauguma statistiskais nozīmīgums nav īpaši stabils. Pētījumā arī secināts, ka, ņemot vērā ieguldījumu izdevumus, ES un privāti finansēti projekti ir vienlīdz efektīvi, neraugoties uz privātā finansējuma avotiem. 
 

Atslēgvārdi: ES fondu līdzekļi, produktivitāte, uzņēmuma līmeņa dati, tieksmes vērtējuma saskaņošana
 

JEL kodi: C14, D22, R11
 

APA: Beņkovskis, K., Tkačevs, O., Yashiro, N. (2023, 04. dec.). Pētījums: ES reģionālo atbalsta programmu nozīmīgums uzņēmumu sniegumā. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/4101
MLA: Beņkovskis, Konstantīns. Tkačevs, Oļegs. Yashiro, Naomitsu. "Pētījums: ES reģionālo atbalsta programmu nozīmīgums uzņēmumu sniegumā" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 04.12.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/4101>.

Restricted HTML

Up