Oļegs Tkačevs

Monetārās politikas pārvaldes Pētniecības daļas galvenais pētnieks

Oļegs Tkačevs 2005. gadā ieguva ekonomikas maģistra grādu Latvijas Universitātē un diplomu Eiropas studijās Dienviddānijas Universitātē Odensē, bet 2010. gadā, Latvijas Universitātē aizstāvot promocijas darbu "Fiskālās politikas ietekme uz tautsaimniecību", ieguva ekonomikas zinātņu doktora grādu. Ekonomikas analīzes un ekonometriskās modelēšanas prasmes Oļegs Tkačevs papildinājis vairākos studiju kursos, t.sk. Anglijas Bankas un Šveices Nacionālās bankas rīkotajos semināros.

Oļegs Tkačevs sāka darbu Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļā 2004. gadā, bija ekonomists un vēlāk –  galvenais ekonomists. Viņam ir arī starptautiskā darba pieredze – 2012. un 2013. gadā Oļegs Tkačevs strādāja Eiropas Centrālās bankas Ekonomikas ģenerāldirektorātā par nacionālās centrālās bankas ekspertu.

Oļega Tkačeva darba pienākumos ietilpst pētījumu veikšana ārējā sektora, konkurētspējas un fiskālās politikas jautājumos, kā arī dalība makroekonomikas rādītāju prognožu izstrādāšanā. Viņam ir gandrīz 10 gadu pieredze fiskālās politikas jautājumos, 2007.–2012. gadā viņš piedalījās Eiropas Centrālo banku sistēmas Monetārās politikas komitejas Valsts finanšu darba grupā, kā arī 2009.–2012. gadā pārstāvēja Latvijas Banku sanāksmēs ar starptautiskajiem aizdevējiem fiskālās politikas jautājumos.

Oļegs Tkačevs ir daudzu zinātnisko publikāciju autors, no 2007. gada lasa lekciju kursu "Valsts finanses" (vispirms – Latvijas Universitātē, pašlaik – Rīgas Ekonomikas augstskolā) un vada bakalaura darbus.

 

Autora darbi

Up