26.01.2016.

Pētījums: Resursu izlietojuma neefektivitāte Latvijā: vai krīze mainījusi situāciju?

Pētījums: Resursu izlietojuma neefektivitāte Latvijā: vai krīze mainījusi situāciju?

Pētījums 5/2015

Kopsavilkums:

Izmantojot uzņēmuma līmeņa datus, šajā pētījumā novērtēta līdzekļu izlietojuma neefektivitāte Latvijā 2007.–2013. gadā. Secināts, ka līdzekļu izlietojuma efektivitāte pirms 2010. gada pasliktinājās, bet pēc tam uzlabojās. Sākumā kopējo KFP zudumu galvenais cēlonis bija neefektīvi ieguldījumi starppatēriņā, bet pēc finanšu krīzes pieauga kapitāla neefektīva izlietojuma nozīme. Starp izlietojuma efektivitātes pārmaiņas noteicošiem faktoriem var minēt augošo konkurenci iekšzemes tirgū, mazāku kredītu piedāvājumu un ar juridisko regulējumu saistītus jautājumus. Tomēr pētījums parāda, ka ražošanas procesa sadrumstalotība izraisa uzņēmumiem raksturīgo kropļojumu neobjektīvu vērtējumu. Tādējādi, ja trūkst starpuzņēmumu tirdzniecības datu, secinājumi par līdzekļu neefektīvu izlietojumu jāvērtē piesardzīgi.Atslēgvārdi: neefektīvs izlietojums, KFP, produktivitāte, uzņēmuma līmeņa dati, Latvija

JEL kodi: D24, L11, O11, O41, O47

APA: Beņkovskis, K. (2023, 04. dec.). Pētījums: Resursu izlietojuma neefektivitāte Latvijā: vai krīze mainījusi situāciju?. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/691
MLA: Beņkovskis, Konstantīns. "Pētījums: Resursu izlietojuma neefektivitāte Latvijā: vai krīze mainījusi situāciju?" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 04.12.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/691>.
Up