19.04.2013.

Pieaug mājsaimniecību uzkrājumi

Martā turpinājās jau iepriekšējā mēnesī novērotais mājsaimniecību noguldījumu pieaugums, savukārt kopējais naudas piedāvājums saruka, mazinoties uzņēmumu uzkrājumiem bankās. Iekšzemes kredītu atlikums turpināja samazināties gan īstermiņa kredītu atmaksas, gan lielāka ceturkšņa nogalē norakstīto kredītu apjoma iespaidā. Kreditēšanas gada pārmaiņu temps gan būtiski uzlabojās (no mīnus 10.1% februārī uz mīnus 6.7% martā), jo ar šo mēnesi bāzes līmeni vairs neiespaidoja pērnā gada martā licenci zaudējušās "Parex bankas" rādītāji.

Naudas rādītājs M3, kas raksturo skaidrās un bezskaidrās naudas apjomu ekonomikā, martā samazinājās par 1.4%, savukārt gada skatījumā pieauga par 4.0%. Saruka gan iekšzemes noguldījumi uz nakti, gan noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem, bet pieauga noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu. Savukārt skaidrās naudas apjoms apgrozībā gandrīz nemainījās, bet tās gada pārmaiņu temps saglabājās negatīvs (mīnus 0.9%). 

Atsevišķu naudas rādītāju gada pārmaiņas (%)   

Atsevišķu naudas rādītāju gada pārmaiņas (%)

Avots: Latvijas Banka

Iekšzemes mājsaimniecību noguldījumi martā palielinājās par 13.1 milj. latu, izteiktāk augot latu noguldījumiem. Mājsaimniecību uzkrājumus pozitīvi ietekmēja stabilā ekonomiskā situācija valstī, augot nodarbinātībai un darba samaksai, bet joprojām izpaliekot izteiktai ārējā pieprasījuma mazināšanās ietekmei. No otras puses, noguldījumu pieaugumu varētu veicināt arī patērētāju noskaņojuma pasliktināšanās, rosinot ierobežot patēriņu, bet vairāk uzkrāt.

Savukārt rūpniecības konjunktūras pasliktināšanās Eiropā ar iespējamu eksporta ieņēmumu samazināšanos un atsevišķus iekšzemes uzņēmumus skārušās likstas varētu būt ietekmējušas uzņēmumu veikto noguldījumu sarukumu. Minētos faktorus papildinot arī īstermiņa kredītu atmaksām, uzņēmumu noguldījumi kopumā samazinājušies par 137.4 milj. latu.

Martā galvenokārt īstermiņa aizdevumu atmaksas ietekmē nefinanšu uzņēmumiem izsniegto kredītu atlikums samazinājās par 1.3%, bet mājsaimniecību kredītportfelis, turpinoties mājokļa kredītu dzēšanai, saruka par 0.6%. Aizvadītajā mēnesī pieauga vien finanšu starpniecības uzņēmumu kreditēšana (par 3.4%).

Martā vērojamais naudas piedāvājuma samazinājums daļēji saistāms ar tādiem faktoriem kā īstermiņa kredītu atmaksa, kas atturīgās kreditēšanas apstākļos mazina gan kopējo kredītportfeli, gan uzņēmēju uzkrājumu līmeni, kā arī iespējamu mērenāku ārējo pieprasījumu, kas varētu būt vērojams arī nākamajos mēnešos. Mājsaimniecību noguldījumu pieaugums savukārt liecina, ka patērētāju noskaņojuma pārmaiņas palielina vēlmi uzkrāt, līdz ar to pozitīvi ietekmējot naudas piedāvājumu

APA: Purviņš, V. (2023, 04. oct.). Pieaug mājsaimniecību uzkrājumi. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/1082
MLA: Purviņš, Vilnis. "Pieaug mājsaimniecību uzkrājumi" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 04.10.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/1082>.

Līdzīgi raksti

Vai izmanto sociālā profila pasi:

Restricted HTML

Up