21.01.2013.

Stabilitāte ekonomikā nodrošina līdzsvarotāku naudas piedāvājumu

2012. gadā vērojamā stabilā tautsaimniecības izaugsme praktiski visa gada garumā nodrošinājusi gan kredītiestāžu piesaistīto noguldījumu, gan kopējā naudas piedāvājuma līdzsvarotu palielināšanos. Izpaliekot krasām ekonomiskās vides un it īpaši finanšu sektora svārstībām, naudas rādītāju kāpums decembrī bija mērenāks nekā 2011. gada nogalē. Savukārt iekšzemes kredītu portfelis decembrim ierasti saruka, tomēr samazinājums bija mazāks nekā pirms gada un to galvenokārt noteica iepriekšējos mēnešos saņemto īstermiņa kredītu atmaksa nefinanšu uzņēmumu sektorā.

Sezonālais atalgojuma pieaugums decembrī noteica straujāku mājsaimniecību latu noguldījumu pieaugumu, savukārt mazinot uzņēmēju brīvo resursu apjomu. Samazinoša ietekme uz uzņēmumu noguldījumiem bija arī gada beigās veiktajām salīdzinoši lielajām aizdevumu atmaksām. Decembrī nefinanšu uzņēmumu noguldījumi pieauga par 0.7%, kamēr mājsaimniecību noguldījumi - par 1.5%, tomēr 2012. gadā kopumā saglabājās izteikts uzņēmumu noguldījumu kāpuma pārsvars – attiecīgi 7.6% un 2.1%.

Naudas rādītājs M3, kas raksturo skaidrās un bezskaidrās naudas apjomu ekonomikā, decembrī palielinājās par 0.6%, turpinot augt iekšzemes noguldījumiem uz nakti, noguldījumiem ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu un skaidrās naudas apjomam apgrozībā, bet termiņnoguldījumi turpināja sarukt. Jāatzīmē skaidrās naudas un noguldījumu gada pieauguma tempa izlīdzināšanās (attiecīgi 4.1% un 4.5%), norādot, ka beidzies krīzes gadiem raksturīgais akcents uz skaidrās naudas pastiprinātu izmantošanu. Šī akcenta maiņa, visticamāk, saistīta ar diviem faktoriem – atjaunojusies uzticība banku sektora stabilitātei un iespējamā ēnu ekonomikas aktivitāšu mazināšanās.

Atsevišķu naudas rādītāju gada pārmaiņas (%)

Atsevišķu naudas rādītāju gada pārmaiņas (%)

Decembrī nefinanšu uzņēmumiem izsniegto kredītu atlikums samazinājās par 2.8%, bet mājsaimniecību kredītportfelis – par 1.1%. Noteicošo daļu kredītu sarukumā decembrī veidoja privātuzņēmumu īstermiņa kredītu atmaksas, salīdzinoši nedaudz samazinoties mājokļa kredītu portfelim. Zemāks nekā iepriekšējā gada decembrī samazinājums noteica to, ka uzņēmumu kreditēšanas gada pārmaiņu temps, no bāzes izslēdzot 2012. gadā licenci zaudējušo banku rādītājus, jau pietuvojies nullei (-1.0%). Neraugoties uz kopējā kredītu atlikuma samazināšanos, decembrī turpināja augt gan latos izsniegto kredītu apjoms, gan to īpatsvars kredītu kopapjomā.

Pozitīvais patērētāju noskaņojums un augošie ienākumi noteiks naudas piedāvājuma attīstību pirmajos 2013. gada mēnešos. Krasas tendenču pārmaiņas nav gaidāmas, tomēr līdz ar ekonomiskās situācijas tālāku uzlabošanos varam gaidīt gan straujāku uzkrājumu kāpumu, gan arī konkurētspējīga kredītu pieprasījuma pieaugumu. Savukārt pozitīva lēmuma par Latvijas pievienošanos eiro zonai gadījumā gada otrajā pusē varētu būtiski mazināties skaidrās naudas apjoms apgrozībā, Latvijas iedzīvotājiem arvien vairāk apzinoties bezskaidras naudas glabāšanas priekšrocības naudas maiņas procesā.

APA: Purviņš, V. (2023, 03. oct.). Stabilitāte ekonomikā nodrošina līdzsvarotāku naudas piedāvājumu. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/1106
MLA: Purviņš, Vilnis. "Stabilitāte ekonomikā nodrošina līdzsvarotāku naudas piedāvājumu" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 03.10.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/1106>.

Līdzīgi raksti

Vai izmanto sociālā profila pasi:

Restricted HTML

Up