27.02.2017.

Nodokļu stratēģija 20/20

Kopsavilkums

Nodokļu stratēģija 20/20
Foto: Shutterstock

Ekonomiskās krīzes laikā Latvijas valdība bija spiesta palielināt nodokļus, lai uzlabotu valsts finanšu stāvokli. Savukārt periodā pēc krīzes nepieciešams mainīt fokusu no kvantitātes uz kvalitāti, domājot par tautsaimniecības turpmāko attīstību. Latvijai nepieciešami konkurētspējīgi uzņēmumi – galvenais izaugsmes dzinējspēks, lai sasniegtu lielāku iedzīvotāju labklājību un nodokļu ieņēmumus un mazinātu nevienlīdzību.

Esošā nodokļu sistēma ir sarežģīta, tās elementi bieži tiek mainīti, padarot godīgu uzņēmējdarbību apgrūtinošu. Zemais iekasēto nodokļu īpatsvars tautsaimniecībā ir ēnu ekonomikas rezultāts, bet nodokļu slogs godīgiem nodokļu maksātājiem Latvijā ir augsts, un nodokļu likmes atsevišķās jomās ir pārāk lielas. Atšķirīgās nodokļu likmes dažādiem ienākumu veidiem veicina izvairīšanos no nodokļu samaksas. Turklāt līdzšinējā UIN sistēma nepietiekami veicina kapitāla uzkrāšanu, kavējot kredītresursu pieejamību un uzņēmumu attīstību.

Latvijas Bankas priekšlikumi nodokļu jomā vērsti uz tādas ekonomisko izaugsmi sekmējošas nodokļu politikas izstrādi, kura veicina konkurētspējas un iedzīvotāju

labklājības kāpumu. Lai risinātu minētās problēmas, "Nodokļu stratēģijas 20/20" ietvaros Latvijas Banka iesaka:

  • samazināt IIN likmi atalgojumam par 3 procentu punktiem (līdz 20%);
  • vienādot ar kapitāla ienākumiem saistītās nodokļu likmes 20% līmenī;
  • reformēt esošo UIN sistēmu, ieviešot 0% likmi reinvestētajai peļņai un 20% likmi izmaksātajām dividendēm;
  • paplašināt PVN reverso (apgriezto) maksāšanas kārtību.

"Nodokļu stratēģijas 20/20" priekšlikumu īstenošanas rezultātā IKP 2020. gadā būtu par 2.4% lielāks salīdzinājumā ar nemainītu situāciju nodokļu jomā. Tas atbilst vairāk

nekā 700 milj. eiro papildu ienākumu tautsaimniecības dalībniekiem. Vienlaikus samazinātos darbaspēka izmaksas un palielinātos mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi, kā arī uzlabotos uzņēmumu kapitalizācijas rādītāji, veicinot kreditēšanu un investīciju pieaugumu valstī. Iedibinot izlīdzinātās nodokļu likmes principu, nodokļu sistēma tiktu vienkāršota, samazinot administratīvo slogu uzņēmumiem un valsts iestādēm un uzlabojot Latvijas uzņēmumu konkurences nosacījumus salīdzinājumā ar pārējo Baltijas valstu uzņēmumiem.

Vairāk

APA: (2024, 04. mar.). Nodokļu stratēģija 20/20. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/3687
MLA: "Nodokļu stratēģija 20/20" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 04.03.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/3687>.

Restricted HTML

Up