20.09.2012.

Tautsaimniecības izaugsme sekmē naudas piedāvājuma kāpumu

Līdz ar stabilo tautsaimniecības, tostarp finanšu sektora attīstību, augustā Latvijā atsācies arī mērens monetāro rādītāju kāpums. Auga gan kredītiestāžu piesaistīto noguldījumu un skaidrās naudas apjoms, gan arī kopējais iekšzemes kredītu atlikums.

Straujāks nekā iepriekšējos mēnešos bija uzņēmumiem izsniegto kredītu kāpums, turpinoties latos izsniegto kredītu pieaugumam un atsākoties arī eiro kredītportfeļa palielinājumam. Kredītu gada pārmaiņu temps, no bāzes izslēdzot šogad licenci zaudējušo banku rādītājus, uzlabojās līdz -5.2%.

Naudas rādītājs M3, kas raksturo skaidrās un bezskaidrās naudas apjomu ekonomikā, augustā pieauga par 1.0% un sasniedza rekordaugstu līmeni – 6.7 miljardus latu, pārsniedzot līdz šim augstāko – 2011. gada decembra līmeni. Tai skaitā iekšzemes noguldījumi uz nakti palielinājās par 1.7% un skaidrās naudas apjoms apgrozībā - par 0.9%. Savukārt termiņnoguldījumi un noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu saglabājās gandrīz nemainīgi.

Naudas piedāvājums un stāvoklis kreditēšanā Latvijā pašreiz atspoguļo kopumā sekmīgo valsts ekonomiskās attīstības ainu gan iekšzemē, gan attiecībā uz sarežģīto un svārstīgo ārējo ekonomisko vidi. Tomēr turpmākajos mēnešos, ja vien ārējie riski būtiski nemazināsies, kopumā pozitīvās attīstības tendences varētu bremzēties. Tomēr pakāpenisks uzņēmēju uzkrājumu pieaugums un iespēja attīstīt ražošanu arī uz kredītu bāzes ļaus izmantot augošā iekšējā pieprasījuma iespējas, kā arī atgūto konkurētspēju ārējos tirgos.

APA: Purviņš, V. (2023, 22. sep.). Tautsaimniecības izaugsme sekmē naudas piedāvājuma kāpumu. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/1140
MLA: Purviņš, Vilnis. "Tautsaimniecības izaugsme sekmē naudas piedāvājuma kāpumu" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 22.09.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/1140>.

Līdzīgi raksti

Vai izmanto sociālā profila pasi:

Restricted HTML

Up