12.01.2012.

2011. gada novembrī tekošā konta saldo tuvs līdzsvaram

2011. gada novembrī maksājumu bilances tekošā konta pārpalikums bija 1.2 milj. latu. Preču ārējā tirdzniecībā novembrī bija vērojams samazinājums preču importā Latvijā un, lai gan arī vienlaicīgi saruka preču eksporta apjoms, kopējais preču ārējās tirdzniecības negatīvais saldo samazinājās līdz 96.7 milj. latu. Savukārt pakalpojumu ārējās tirdzniecības pozitīvais saldo pieauga līdz 85.6 milj. latu, šo tendenci ietekmēja ārvalstniekiem sniegto finanšu pakalpojumu un dažādu citu saimniecisko pakalpojumu pieaugums. Ienākumu kontā šajā mēnesī būtisku izmaiņu nebija – tā negatīvais saldo 14.4 milj. latu. 

Novembrī kārtējo pārvedumu konta pozitīvais saldo samazinājās līdz 26.7 milj. latu, jo Latvija ES budžetā iemaksāja vairāk nekā iepriekšējos mēnešos, vienlaikus šajā mēnesī no ES fondiem saņemtie līdzekļi, kas atspoguļoti kārtējo pārvedumu un kapitāla kontā iemaksas ES budžetā pārsniedza gandrīz trīs reizes.

Finanšu konta saldo novembrī kļuva negatīvs (11.7 milj. latu), salīdzinājumā ar iepriekšējiem mēnešiem nedaudz mazākas bija ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā, kā arī novembrī samazinājās rezerves aktīvi, valdībai palielinot ārvalstu valūtas konvertācijas un nodrošinot aizdevumu Noguldījumu garantiju fondam.


Latvijas maksājumu bilances dati

APA: Opmane, I. (2023, 23. sep.). 2011. gada novembrī tekošā konta saldo tuvs līdzsvaram. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/1214
MLA: Opmane, Ieva. "2011. gada novembrī tekošā konta saldo tuvs līdzsvaram" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 23.09.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/1214>.

Līdzīgi raksti

Vai izmanto sociālā profila pasi:

Restricted HTML

Up